Ohyb (difrakce) světla na štěrbině

 

 
Podmínka maxim:
 
a = 0°    or    a sin a  =  (k + ½) l

a ... šířka štěrbiny
a ... úhel
k ... řád maxima (1, 2, 3, ...)
l ... vlnová délka

 
Podmínka minim:
 
a sin a  =  k l

a ... šířka štěrbiny
a ... úhel
k ... řád minima (1, 2, 3, ...)
l ... vlnová délka

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/singleslit_cz.htm
© Walter Fendt, October 11, 2003
© Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modification: December 3, 2005