Physik

Fyzikální HTML5 aplikace

Walter Fendt
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
česká verze
česky
(HTML 5, 43 Apps, (2016-09-19))
Stáhnout
(2016-09-19)
Deutsch
Deutsch
English
English
Español
Español
Français
Français
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Português
Português
Русский
Русский
Slovenčina
Slovenčina
Poznánky:
  • Je třeba používat webový prohlížeč, který podporuje prvek Canvas (HTML5).
  • Tyto HTML5-Apps byly vytvořeny převedením bývalých "Fyzikálních JAVA apletů" na JavaScriptové programy. Budu vděčný za informace o případných chybách při konverzi.
Mechanika
Rovnoměrně zrychlený pohyb 2.11.2000 - 7.10.2014
Rovnováha tří sil 11.3.2000 - 2.11.2014
Vektorové skládání sil (výslednice) 2.11.1998 - 13.4.2014
Rozklad síly do směrů 30.5.2003 - 7.9.2014
Kladkostroj 24.3.1998 - 13.11.2014
Zákon páky 2.11.1997 - 15.5.2016
Síly na nakloněné rovině 24.2.1999 - 1.10.2015
Pohyb v homogenním tíhovém poli (vrhy) 13.9.2000 - 27.12.2014
Pružná a nepružná srážka 7.11.1998 - 20.12.2014
Newtonova kolébka (zákon zachování energie a hybnosti) 4.11.1997 - 19.4.2014
Rovnoměrný pohyb po kružnici 25.3.2007 - 21.11.2014
1. Keplerův zákon 25.3.2000 - 15.5.2016
2. Keplerův zákon 4.4.2000 - 15.5.2016
Vztlaková síla v kapalinách 19.4.1998 - 11.11.2015
Kmitaní a vlnění
Matematické kyvadlo 21.5.1998 - 20.9.2014
Pružinový oscilátor 24.5.1998 - 11.10.2014
Vázané oscilátory 5.7.1998 - 5.11.2014
Buzené kmitání (Rezonance) 9.9.1998 - 5.10.2015
Skládání kmitů blízké frekvence - Zázněje (Rázy) 21.10.2001 - 6.1.2016
Stojaté vlnění (Vysvětlení složením s odraženou vlnou) 9.7.2003 - 6.1.2016
Stojaté podélné vlnění 8.6.1998 - 10.10.2014
Interference dvou kruhových (kulových) vln 22.5.1999 - 28.12.2014
Dopplerův jev 25.2.1998 - 16.9.2015
Elektrodynamika
Magnetické pole tyčového magnetu 20.4.2001 - 15.5.2016
Magnetické pole přímého vodiče s elektrickým proudem 18.9.2000 - 8.11.2014
Lorentzova síla na přímý vodič s proudem 1.6.1998 - 9.4.2014
Stejnosměrný elektromotor 29.11.1997 - 29.9.2014
Generátor elektrického proudu 8.5.1998 - 22.12.2015
Ohmův zákon 23.11.1997 - 18.9.2016
Potenciometr 16.2.2006 - 19.9.2016
Wheatstoneův můstek 11.2.2002 - 19.9.2016
Jednoduchý střídavý obvod 13.6.1998 - 22.9.2014
Elektromagnetický oscilační obvod 23.10.1999 - 20.09.2015
Elektromagnetická vlna 20.9.1999 - 23.3.2014
Optika
Lom a odraz světelného paprsku 20.12.1997 - 19.10.2014
Odraz a lom světelného vlnění (vysvětlení pomocí Huygensova principu) 5.3.1998 - 23.10.2014
Keplerův dalekohled 8.13.2000 - 15.5.2016
Ohyb (difrakce) světla na dvojštěrbině 7.10.2003 - 28.11.2015
Ohyb (difrakce) světla na štěrbině 11.10.2003 - 30.11.2015
Speciální teorie relativity
Dilatace času 15.11.1997 - 22.9.2015
Atomová fyzika
Vnější fotoelektrický jev 20.2.2000 - 25.10.2015
Bohrův model atomu vodíku 30.5.1998 - 15.5.2016
Jaderná fyzika
Radioaktivní rozpadový zákon 16.7.1998 - 23.12.2014

Walter Fendt, 19. září 2016