home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků

Tento web vznikl jako podpora výuky fyziky a přírodních věd na II. stupni ZŠ Bučovice 711

 
 
 
 
Fyzikální HTML5 aplikace - Aplety

Mechanika

Kmitání  a vlnění

Elektřina a magnetismus

 

Optika

Atomová fyzika

Jaderná fyzika

Speciální teorie relativity

Elektrárny

Vesmír

  • Fáze Měsíce
    Názorná simulace ukazuje, jak Měsíc obíhá kolem Země a jak přitom Slunce Měsíc osvětluje. Zajímavé je zvolit si zároveň pohled na Měsíc ze Země a celkový pohled na soustavu Slunce-Země-Měsíc.
  • Naše nejbližší hvězdy
    Jednoduchý aplet, který znázorňuje Slunce a několik desítek nejbližších a nejjasnějších hvězd. Pokud si v nabídce vybereme některou z hvězd, na modelu vesmíru ji zvýrazní zelený kroužek a v tabulce vedle modelu si můžeme přečíst charakteristiky dané hvězdy (vzdálenost od Země, spektrální typ, svítivost, hvězdnou magnitudu...). Velmi zajímavá je možnost otáčet modelem a dívat se na blízký vesmír z různých úhlů. Velmi názorně vidíme, že z jednoho úhlu vypadá rozložení hvězd úplně jinak, než z druhého.
  • Sluneční soustava interaktivně
    Na 12 obrázcích se seznámíme s některými charakteristickými znaky sluneční soustavy. Zachyceny jsou zejména oběžné dráhy planet, jejich sklon vůči ekliptice, dráhy některých komet a dalších objektů. Poslední obrázek je vlastně modelem sluneční soustavy, který můžete otáčet a sledovat jej z různých úhlů. K dalšímu obrázku se dostaneme vždy kliknutím na "Next" v pravém horním rohu předchozího obrázku.

 

Vzdálené raboratoře

Flashové animace

Fyzika ve Flashi

Michael Fowler Department of Physics, University of Virginia

Tato kolekce animací ve Flashi usnadňuje pochopení fyziky!
Byla vytvořena Michaelem Fowlerem a studenty Jacquie Hui Wan Ching, Heather Welch, Michael Timmins a Aris Stylianopoulos, v létě 2003.
Tato kolekce může být použita pro výuku, zábavu, ale ne pro výdělek nebo komerční využití.


Keplerovy zákony

Johannes Kepler se narodil 27. prosince 1571 v městečku Weil der Stadt nedaleko Württenburgu. Jeho otec byl žoldnéř, matka byla dcerou hostinského. V roce 1601 Kepler zaujal po smrti Tycho de Brahe pozici královského matematika v Praze. Keplerovy zákony lze použít i pro popis dalších těles, které se pohybují v gravitačním poli Slunce, např. umělých družic.
Nikolas Léonard Sadi Carnot byl synem stratéga francouzké revoluce Lazara Carnota, generála, ministra války a jednoho z pěti direktorů napoleónské doby. I syn sloužil napoleonovi, dokonce v generálním štábu jeho armády v hodnosti poručíka. Roku 1828 svou vojenskou kariéru ukončil. Zabýval se tepelnými stroji. Hledal fyzikální model pro jejich činnost. Nalezl cyklus, který se skládá ze dvou adiabatických a izotermických dějů.
 

Youngův pokus

Roku 1801 vystoupil Thomas Young s představou interference. První historický experiment, kterým byla prokázána vlnová povaha světla je Youngův pokus. Otvorem S ve stínítku se se šíří koherentní vlnění. Otvory S1 a S2 jsou od sebe vzdáleny b. na stínítku vznikají interferenční obrazce ve tvaru světlých a tmavých proužků.
 
Dopplerův jev
Rakouský fyzik, astronom a matematik Christian Andreas Doppler se narodil 29. listopadu 1803 v Salzburgu (Rakousko). Doppler měl převzít úspěšné rodinné kamenictví. V Praze Doppler publikoval v roce 1843 článek Ueber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels (O barevném světle dvojhvězd a určitých jiných hvězdách na nebesích). V tomto článku byl poprvé formulován Dopplerův jev.
 
Zasáhněte Jupiter
Jupiter je největší a nejhmotnější planeta Sluneční soustavy má plynokapalný charakter a chemické složení podobné Slunci. Od hvězd se Jupiter liší pouze malou hmotností, která nestačí k vytvoření podmínek pro reakce, probíhající ve hvězdách. I přesto se se svými mnoha měsíci podobá jakési "Sluneční soustavě" v malém.
 
Světelné hodiny
Albert Einstein (14. března 1879 až 18. dubna 1955) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Do Prahy Albert Einstein dorazil v dubnu 1911. Působil zde jako profesor teoretické fyziky. Byl jmenován přednostou Ústavu teoretické fyziky Karlo-Ferdinandovy univerzity. V Praze žil Einstein rok a čtvrt. Jeho pražský pobyt přinesl 11 vědeckých prací. Pravdou je, že Einsteina a jeho ženu Milevu Praha moc nenadchla.
 

Michelson-Morley experiment

Michelson, Albert Abraham se narodil v Polsku, ale ve třech letech s rodiči emigroval do USA, kde začal v 17 letech studovat námořní akademii. Zkonstruoval Michelsonův interferometr, který zkoumal pohyb Země éterem. Došel k závěru, že rychlost světla je vždy stejná bez ohledu na orientaci, místo nebo dobu umístění experimentu. Za provedené experimenty získal jako první Američan Nobelovu cenu v roce 1907.

 

Flesh -  RNDr. Vladimír Vaščák

 
 
 
 
Aplety
Mechanika
Kmitání
Vlnění
Elektřina
Magnetismus
Optika
Jaderná f.
Atomová f.
Astronomie
Elektrárny
Vesmír
Relativita
Mix-flash
Mix-flash VV
Laboratoře