home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků

Tento web vznikl jako podpora výuky fyziky a přírodních věd na II. stupni ZŠ Bučovice 711

 
 

 2018 / 2019

 6. ročník
I. pololetí
ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VELIČINY - MĚŘENÍ DÉLKY A VÝPOČET OBJEMU
V tomto projektu si procvičíte měření pomocí dostupných délkových měřidel s následným výpočtem objemů  změřených bytových prostor. Taktéž využijete znalosti vzájemných převodů jednotek objemu a hmotnosti.
Formulář pro zpracování projektu
Projekt poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 14. 12. 2018.
Název přiloženého souboru názvy napsat bez diakritiky:
Oprsalek_ Ivan_6A_OBJEM
(vaše prijmeni_jmeno_trida_OBJEM)
Předmět mailu: Oprsalek_ Ivan_6A_OBJEM
Text mailu: Dobrý den. Posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
 II. pololetí
ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VELIČINY - MĚŘENÍ ČASU A HMOTNOSTI
Vaším úkolem je na základě dostupných pomůcek (kelímky od jogurtů, špejle, plastelína, PET lahve...) zhotovit
1)
rovnoramenné váhy a sadu ocejchovaných závaží. Výrobek nesmí být zakoupen (hodinky, mobil, budík, kuchyňská minutka, váha...)
2)jednoduchý časoměrný přístroj, který po uvedení do činnosti, po určité krátké době (do 2 minut), vydá zvukový signál.  
Práce je rozdělena na tři části:
1. písemná
- písemné zpracování projektu a elektronické zaslání vyučujícímu (nákres, foto).
2. praktická - zhotovení  pomůcky a její „vyzkoušení“ v domácím prostředí.
3. prezentační - projekt bude předveden před spolužáky v hodině fyziky.
   - termín prezentace individuálně sdělí vyučující fyziky koncem května.
Formulář pro zpracování projektu
Písemnou část poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 17. 05. 2019.
Název souboru: oprsalek_ivan_6.a (vaše příjmení jméno a třída bez diakritiky).
Předmět mailu: oprsalek_ivan_6.a_veliciny
Text mailu: Dobrý den, posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
 7. ročník

I. pololetí

OBJEM POLÉVKOVÉ A ČAJOVÉ LŽÍCE A HMOTNOST POTRAVIN VE STEJNÉM OBJEMU
Za "jednotku" objemu při vaření bývá používán objem čajové lžičky nebo polévkové lžíce. Tyto kuchyňské nástroje se používají jako odměrky surovin při přípravě pokrmů. Stačí v receptu napsat: "přidáme 3 polévkové lžíce mouky a čajovou lžičku octa". Lžičkami krystalového cukru nahrazujeme dříve běžnější dávkování cukru na kostky. Horší však to bude s běžně používaným dávkováním léků (třeba sirupů) na lžičku. Zjistilo se, že objem lžiček je velmi rozdílný a proto ke správnému dávkování léků přikládají výrobci i vhodnou odměrku. Vaším úkolem je zjistit jejich objem a kolik váží potravina o objemu kuchyňské polévkové lžíce a malé čajové lžičky - více ve formuláři.
Formulář pro zpracování projektu
projekt poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 14. 12. 2018.
Název přiloženého souboru název napsat bez diakritiky:
Oprsalek_ Ivan_7A_VELICINY
(vaše prijmeni_jmeno_trida_RYCHLOST).
Předmět mailu: Oprsalek_ Ivan_7A_VELICINY
Text mailu: Dobrý den. Posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
 II. pololetí
OPTIKA
V tomto projektu si  experimentálně ověříte některé vlastnosti světla (Zákon odrazu, přímočaré šíření světla, optickou propustnost materiálů...). Vaším úkolem bude zhotovit jednu učební pomůcku - periskop, krasohled, spektroskop, dírkovou komoru.... Návody na zhotovení pomůcky můžete čerpat například:
http://www.debrujar.cz/php/adfotozaple/sifra08periskopakrasohled/index.html  http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/peri.php
http://www.metacafe.com/watch/yt-ejTODiWA11U/make_recycled_kaleidoscope/
http://www.metacafe.com/watch/714831/toy_kaleidoscope/
http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/hracky-a-modely/camera-obscura-a-hracky-s-barvami
http://www.navina.ch/workshop/mini-spektroskop/
http://www.astrokysuce.sk/slnko_pre_vsetkych/download/spektroskop.jpg
http://www.astrokysuce.sk/slnko_pre_vsetkych/download/sp_navod.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zLcwt-L15n4
 

Formulář pro zpracování projektu
Předmět mailu: oprsalek_ivan_7.a_optika
Název souboru: oprsalek_ivan_7.a (vaše příjmení jméno a třída bez diakritiky).
Text mailu: Dobrý den, posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
Práce bude rozdělena na tyto části:
1. textová

Rozsah: 1-2 strany A4 v textovém editoru (Word, Open office)

Obsah: Jméno, datum, třída, název pokusu, název učební pomůcky, použitý materiál a pomůcky, postup zhotovení, vlastní nákres s popisem (pomocí panelu kreslení nebo fotografie s popisky, popř. naskenovaný a vložený obrázek ), vysvětlení jevu, zdroj odkud jste čerpali informace k vyrobení pomůcky.   

Písemnou část poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 17. 05. 2019.
Název souboru: oprsalek_ivan_7.a (vaše příjmení jméno a třída bez diakritiky).
Předmět mailu: oprsalek_ivan_7.a
Text mailu: Dobrý den, posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
2. praktická

Zhotovení  pomůcky a její „vyzkoušení“ v domácím prostředí.

3. prezentační

Pokus bude s vysvětlením předveden před spolužáky v hodině fyziky - termín prezentace individuálně sdělí vyučující fyziky koncem května.

Vytištěný popř. napsaný formulář bude při prezentaci odevzdán učiteli.

Každá část bude hodnocena zvlášť – výsledná známka bude stanovena průměrem jednotlivých částí. Textovou část lze i naskenovat nebo vyfotit a poslat mailem, donést na CD, DVD, flash... ). 

 

8. ročník
I. pololetí
V současné době narůstají ceny energií pro domácnosti (elektrická energie, plyn, pevná paliva, dodávané teplo). Jednou z možností, jak spotřebovávat menší množství této drahé energie, je zateplení budov vhodnými izolačními materiály. V tomto projektu si můžete spočítat, zda-li váš dům/byt patří mezi dobře izolované objekty spořící tepelnou energii. 
Projekt poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 14. 12. 2018.
Název souboru: Oprsalek_ Ivan_8A_ZTRATY (vaše prijmeni_jmeno_trida_ZTRATY)
Předmět mailu: Oprsalek_ Ivan_8A_ZTRATY
Text mailu: Posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
Interaktivní kalkulátor spotřeby tepelné energie
Formulář pro zpracování projektu
 II. pololetí
ELEKTRICKÉ POLE
Vaším úkolem je experimentální ověření vlastností elektrického pole na připravených pokusech z dostupných materiálů. Inspiraci k pokusům můžete čerpat z různých zdrojů. Můžete využít např.: http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_02/02_07_CernaM.html http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/elmotor_magnet/dc_elmotor.html http://www.alaska.net/~natnkell/staticgen.htm     http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/motor.php  http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/motor1.php  http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/citronek.php 
Termín elektronického odevzdání (zaslání) práce do 17. 05. 2019

U elektrostatických pokusů, pomůcek, je nutné mít minimálně dvě ukázky!
Formulář pro zpracování projektu

Práce bude rozdělena na tyto části:
1. textová

Rozsah: 1-2 strany A4 v textovém editoru (Word, Open office)

Obsah: Jméno, datum, třída, název pokusu, použitý materiál a pomůcky, postup, vlastní nákres s popisem  (pomocí panelu kreslení) nebo fotografie s popisky, popř. naskenovaný  a vložený obrázek, vysvětlení jevu, zdroj odkud jste čerpali informace k pokusu. 

Písemnou část poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 17. 05. 2019.
Název souboru: oprsalek_ivan_8.a (vaše příjmení jméno a třída bez diakritiky).
Předmět mailu: oprsalek_ivan_8.a_projekt
Text mailu: Dobrý den, posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
2. praktická

Zhotovení (příprava) pomůcek k pokusu a jeho „vyzkoušení“ v domácím prostředí.

3. prezentační

Vytištěný popř. napsaný formulář bude při prezentaci odevzdán učiteli.

Pokus bude s vysvětlením předveden před spolužáky v hodině fyziky - termín prezentace individuálně sdělí vyučující fyziky koncem května.

Každá část bude hodnocena zvlášť – výsledná známka bude stanovena průměrem jednotlivých částí. Textovou část lze i naskenovat nebo vyfotit a poslat mailem, donést na CD, DVD, flash... ). 

 9. ročník
SPOTŘEBIČE V DOMÁCNOSTI
Postavili jste nový rodinný dům, který potřebujete vybavit elektrospotřebiči. Do plánu domu zakreslete rozložení spotřebičů (obrázky nakopírujte z www stránek) a v tabulce uveďte jejich příkon a pořizovací cenu. Vypočítejte celkovou pořizovací cenu spotřebičů, celkový příkon. V posledním řádku tabulky vypočítejte, kolik Kč zaplatíte za 1h spotřeby el energie, když budou všechny přístroje v provozu. Tarif za kWh počítejte 3Kč. Ve vybírání spotřebičů se orientujte na cenu a spotřebu (příkon). Projekt zpracujte ve Wordu na formát A4 a výsledek pošlete na e-mail fyzikbudik@seznam.cz, předmět: Jméno a příjmení - třída, název souboru Spotřebiče - Opršálek A. Projekt je možné zpracovat také pomocí výběru, vystřižení a nalepení spotřebičů z akčních letáků supermarketů a prodejen. Pro tuto variantu použijte kreslící čtvrtku velikosti A3.  Plán půdorysu domu můžete použít z přiložených návrhů(plán1, plán2), nebo si na internetu naleznete vlastní. Například -  http://www.dumprojekt.cz. Ukázka příkladu zpracování projektu:

Spotřebiče Budík B. / - nedokončený projekt

Název přiloženého souboru název napsat bez diakritiky:
Oprsalek_ Ivan_9B_SPOTREBICE
(vaše prijmeni_jmeno_trida_SPOTREBICE).
Předmět mailu: SPOTREBICE.
Projekt poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 14. 12. 2018.
Text mailu: Dobrý den. Posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
VESMÍR
Vytvořte v programu (PowerPoint, OpenOffice.org.Impress...) prezentaci na zadané téma.
Prezentaci a text poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz do 17. 05. 2019.
Předmět mailu: příjmení_jméno_třída.
Práce bude rozdělena na tyto části:
1. "obrazovo-textová"

Rozsah: min "5 stran" v prezentačním programu.

Obsah: prezentace bude obsahovat texty a obrázky týkající se daného tématu. Na poslední "straně" bude uvedeno představení autora prezentace - minimálně: jméno, datum, třída.   

Podpůrný text k prezentaci napsat zvlášť v textovém editoru a přiložit jako přílohu pod názvem PRIJMENI_JMENO_TRIDA_TÉMA_TEXT. Příklad: budik_bronislav_9b_slunce_text
Prezentaci poslat do stanoveného termínu pod názvem PRIJMENI_JMENO_TRIDA_TÉMA_PREZENTACE.
2. prezentační

Práce bude ve vyučování prezentována spolužákům a vyučujícímu fyziky v červnu.

Každá část bude hodnocena zvlášť.  

  TÉMA 9.A 9.B
1. SLUNCE    
2. MĚSÍC    
3. KOMETY    
4. METEORY    
5. PLANETKY    
6. MERKUR    
7. VENUŠE    
8. MARS    
9. JUPITER    
10. SATURN    
11. URAN    
12. NEPTUN    
13. HVĚZDY    
14. PROMĚNNÉ HVĚZDY    
15. DVOJHVĚZDY    
16. MLHOVINY    
17. HVĚZDOKUPY    
18. GALAXIE    
19. OBLOHA JARNÍ    
20. OBLOHA ZIMNÍ    
21. OBLOHA LETNÍ    
22. OBLOHA PODZIMNÍ    
23. SOUHVĚZDÍ ZVĚROKRUHU    
24. HISTORIE KOSMONAUTIKY    
25. TEMNÁ HMOTA    
26. VLADIMÍR REMEK    
27. KOSMODROMY SVĚTA    
28. ČERNÉ DÍRY    
29. VZNIK VESMÍRU    
30. VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY    
ZVUK - VÝROBA HUDEBNÍHO NÁSTROJE
Vaším úkolem je zhotovit z dostupných materiálů akustický hudební nástroj, na který při prezentaci projektu zahrajete - vlastní skladba, doprovod písně.... Projekt zpracujte ve Wordu na formát A4 a výsledek pošlete na e-mail fyzikbudik@seznam.cz, předmět: Jméno a příjmení - třída, název souboru Spotřebiče - Opršálek A.

formulář zvuk

Název přiloženého souboru název napsat bez diakritiky:
Oprsalek_ Ivan_9B_ZVUK
(vaše prijmeni_jmeno_trida_SPOTREBICE).
Předmět mailu: Oprsalek_ Ivan_9B_ZVUK.
Projekt poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 17. 05. 2019.
Text mailu: Dobrý den. Posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
 
Projekty
2018/2019
I. pololetí
6 - objem
7 - veličiny
8 - teplo
II. pololetí
6 - veličiny
7 - optika
8 - elektřina
9 - vesmír

9 - zvuk