home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků

Tento web vznikl jako podpora výuky fyziky a přírodních věd na II. stupni ZŠ Bučovice 711

 
 

 2019 / 2020

 6. ročník
I. pololetí
ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VELIČINY - MĚŘENÍ DÉLKY A VÝPOČET OBJEMU
V tomto projektu si procvičíte měření pomocí dostupných délkových měřidel s následným výpočtem objemů  změřených bytových prostor. Taktéž využijete znalosti vzájemných převodů jednotek objemu a hmotnosti.
Formulář pro zpracování projektu
Projekt poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 13. 12. 2019.
Název přiloženého souboru názvy napsat bez diakritiky:
Oprsalek_ Ivan_6A_OBJEM
(vaše prijmeni_jmeno_trida_OBJEM)
Předmět mailu: Oprsalek_ Ivan_6A_OBJEM
Text mailu: Dobrý den. Posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
 7. ročník

I. pololetí

OBJEM POLÉVKOVÉ A ČAJOVÉ LŽÍCE A HMOTNOST POTRAVIN VE STEJNÉM OBJEMU
Za "jednotku" objemu při vaření bývá používán objem čajové lžičky nebo polévkové lžíce. Tyto kuchyňské nástroje se používají jako odměrky surovin při přípravě pokrmů. Stačí v receptu napsat: "přidáme 3 polévkové lžíce mouky a čajovou lžičku octa". Lžičkami krystalového cukru nahrazujeme dříve běžnější dávkování cukru na kostky. Horší však to bude s běžně používaným dávkováním léků (třeba sirupů) na lžičku. Zjistilo se, že objem lžiček je velmi rozdílný a proto ke správnému dávkování léků přikládají výrobci i vhodnou odměrku. Vaším úkolem je zjistit jejich objem a kolik váží potravina o objemu kuchyňské polévkové lžíce a malé čajové lžičky - více ve formuláři.
Formulář pro zpracování projektu
projekt poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 13. 12. 2019.
Název přiloženého souboru název napsat bez diakritiky:
Oprsalek_ Ivan_7A_VELICINY
(vaše prijmeni_jmeno_trida_VELICINY).
Předmět mailu: Oprsalek_ Ivan_7A_VELICINY
Text mailu: Dobrý den. Posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
8. ročník
I. pololetí
ENERGIE.
V současné době narůstají ceny energií pro domácnosti (elektrická energie, plyn, pevná paliva, dodávané teplo). Jednou z možností, jak spotřebovávat menší množství této drahé energie, je zateplení budov vhodnými izolačními materiály. V tomto projektu si můžete spočítat, zda-li váš dům/byt patří mezi dobře izolované objekty spořící tepelnou energii. 
Projekt poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 13. 12. 2019.
Název souboru: Oprsalek_ Ivan_8A_ZTRATY (vaše prijmeni_jmeno_trida_ZTRATY)
Předmět mailu: Oprsalek_ Ivan_8A_ZTRATY
Text mailu: Posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
Interaktivní kalkulátor spotřeby tepelné energie
Formulář pro zpracování projektu
 9. ročník
SPOTŘEBIČE V DOMÁCNOSTI
Postavili jste nový rodinný dům, který potřebujete vybavit elektrospotřebiči. Do plánu domu zakreslete rozložení spotřebičů (obrázky nakopírujte z www stránek) a v tabulce uveďte jejich příkon a pořizovací cenu. Vypočítejte celkovou pořizovací cenu spotřebičů, celkový příkon. V posledním řádku tabulky vypočítejte, kolik Kč zaplatíte za 1h spotřeby el energie, když budou všechny přístroje v provozu. Tarif za kWh počítejte 3Kč. Ve vybírání spotřebičů se orientujte na cenu a spotřebu (příkon). Projekt zpracujte ve Wordu na formát A4 a výsledek pošlete na e-mail fyzikbudik@seznam.cz, předmět: Jméno a příjmení - třída, název souboru Spotřebiče - Opršálek A. Projekt je možné zpracovat také pomocí výběru, vystřižení a nalepení spotřebičů z akčních letáků supermarketů a prodejen. Pro tuto variantu použijte kreslící čtvrtku velikosti A3.  Plán půdorysu domu můžete použít z přiložených návrhů(plán1, plán2), nebo si na internetu naleznete vlastní. Například -  http://www.dumprojekt.cz. Ukázka příkladu zpracování projektu:

Spotřebiče Budík B. / - nedokončený projekt

Název přiloženého souboru název napsat bez diakritiky:
Oprsalek_ Ivan_9B_SPOTREBICE
(vaše prijmeni_jmeno_trida_SPOTREBICE).
Předmět mailu: SPOTREBICE.
Projekt poslat elektronicky na e-mail fyzikbudik@seznam.cz,  do 13. 12. 2019.
Text mailu: Dobrý den. Posílám projekt na ohodnocení. Jméno:???????? Třída:????????
 
Projekty
2019/2020
I. pololetí
6 - objem
7 - veličiny
8 - teplo
9 - spotřebiče