Kalkulátor zateplení

Kalkulátor vám umožní vypočítat vaši roční spotřebu energie na topení.

1. současná roční spotřeba       spotřeba energie na topení
  zemní plyn v m3 / rok x 9,5 = kWh
  hnědé uhlí v kg / rok x 4,5 = kWh
  černé uhlí v kg / rok x 6,0 = kWh
  dřevo v kg / rok x 4,5 = kWh
  elektrická energie v kWh / rok x 1 = kWh
             
2. spotřeba energie
na topení
odečtení spotřeby
energie za teplou vodu

  celková spotřeba
za vytápění
       kWh  -   kWh = kWh
    (cca 1000 kWh/osobu)        
             
             
3. celková spotřeba
za vytápění
vytápěná plocha
    SPOTŘEBA ENERGIE NA 1 m2
       kWh  :   m2 =   kWh / m2
           
             
1. Do bílého políčka vepište množství spotřebovaného paliva nebo elektrické energie.
2. Do bílého políčka vepište spotřebu energie za teplou vodu (cca 1000KWh/osobu).
3. Do bílého políčka vepište velikost vytápěné plochy.
SPOTŘEBA ENERGIE NA 1m2 ... x
x < 80 kWh/m DOBŘE ZAIZOLOVANÝ DŮM  MALÉ TEPELNÉ ZTRÁTY
80 < x < 160 kWh/m2 STANDARTNĚ ZAIZOLOVANÝ DŮM  PRŮMĚRNÉ TEPELNÉ ZTRÁTY
 160 kWh/m2 < x ŠPATNĚ ZAIZOLOVANÝ DŮM  VELKÉ TEPELNÉ ZTRÁTY