Fyzika pro 6.ročník - atomy a ionty

Mgr. Marek Osuchowski
(11.3.2002)


1. Atom se skládá z

atomového jádra a elektronové slupky
atomového jádra a elektronového obalu
atomové pecky a elektronového obalu
2. Protony mají
kladný náboj
neutrální náboj
záporný náboj
3. Částice s různým nábojem se
přetahují
přitahují
protahují
4. Neutrální atom má
stejný počet protonů a neutronů
stejný počet neutronů a elektronů
stejný počet protonů a elektronů
5. Protonové číslo udává
počet protonů v obalu
počet elektronů v obalu
počet protonů v jádře
6. Kladný iont vznikne
přidáním protonů v obalu
odebráním elektronů z obalu
odebráním elektronů z jádra
7. Elektrické pole se nachází
kolem každého zelektrovaného tělesa
kolem každého elektrického tělesa
kolem každého elektronového tělesa
8. Atomové jádro se skládá
z elektronů a protonů
z neutronů a protonů
z elektronů a neutronů
9. V elektronovém obalu jsou
protony
neutrony
elektrony
10. Iontový krystal
má nepravidelné uspořádání iontů
má pravidelné uspořádání iontů
nemá pravidelné uspořádání iontů© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz