Fyzika pro 6.ročník - látky a tělesa

Mgr. Pavel Resler
(2.5.2006)


1. Zatrhni kapalná tělesa

olej, mléko, voda, nafta
voda v sudu, olej, benzín
voda v láhvi, mléko v krabici, benzín v kanystru
šťáva, nádrž s benzínem, limonáda
2. Zatrhni plynná tělesa
kyslík v bombě, vzduch v míči
vzduch v míči, dusík
propan-butan, oxid uhličitý
propan-butanová bomba, kyslík, vodní pára
3. Zatrhni plynné látky
voda v láhvi, propan-butan, dusík, kyslík v bombě
voda v láhvi, oxid uhličitý, vodní pára, vzduch v nafukovacím balóně
propan-butan, dusík, oxid uhličitý, vodní pára
vzduch v duši, fotbalový balón
4. Které látky mění tvar nejsnadněji?
kapaliny a plyny
pevné látky
kapaliny a pevné látky
pevné látky a plyny
5. Zatrhni kapalné látky
voda v láhvi, benzín v kanystru
olej, mléko, voda, nafta
benzín, voda v sudu, olej
sud s naftou, kanystr benzínu
6. Rozdíl mezi látkou a tělesem je:
látky jsou z různých těles
tělesa jsou jen krychle a kvádr
tělesa mají na rozdíl od látek daný objem
7. Která přírodní látka je ze všech nejtvrdší?
tuha
diamannt
křemen
křída
8. Zatrhni pevné látky
židle, stůl, lavice
skříň, dřevo, železo
měď, guma, stůl
železo, hliník, papír
9. Látky dělíme na
pevniny, kapaliny, plyny
pevné, kapalné, plynné
pevné, tekuté, plynné
10. Zatrhni pevná tělesa
strom, obraz, stůl, auto
strom, umělá hmota, voda v akváriu, obraz
umělá hmota, voda v akváriu, kámen, stůl
židle, železo, hliník© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz