Fyzika pro 6.ročník - složení látek, kapaliny a plyny

Mgr. Pavel Resler
(2.5.2006)


1. Atom je

složen ze dvou či více molekul
velmi malá částice látky
z latinského slova - dělitelný
těleso
2. Amorfní látky
mají pravidelné uspořádání částic
nemají pravidelné uspořádání těles
nemají pravidelné uspořádání částic
3. Jak se nazývá látka, která je složena z atomů dvou nebo více druhů (například voda)?
sloučenina
molekula
atom
pevná látka
4. Ze kterých atomů se skládá molekula vody?
ze dvou atomů vodíku a dvou atomů kyslíku
ze dvou atomů kyslíku a jednoho atomu vodíku
ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku
z jednoho atomu vodíku a jednoho atomu kyslíku
5. Krystalické látky
mají pravidelné uspořádání částic
mají nepravidelné uspořádání částic
nemají pravidelné uspořádání částic
6. Voda, podobně jako ostatní látky, je složena z částic. Jak se tyto částice v případě vody nazývají?
voda
kapalná tělesa
molekuly vody
kapalné látky
7. Která tělesa snadno mění objem?
pevná i kapalná tělesa
plynná tělesa
pouze pevná tělesa
pouze kapalná tělesa
8. Difúze je
pronikání částic jedné látky mezi částice jiné látky
pronikání látek jedné částice mezi jiné látky
pronikání látek jedné látky mezi látky jiné látky
9. Vyber krystalické látky
asfalt, cukr, sůl
vosk, skalice modrá, sklo
skalice modrá, cukr, sůl
10. Vlastnosti kapaliny, že se nedá stlačit, se využívá například:
ve vodním mlýnu
ve vodováze
v brzdách automobilu
ve vodní elektrárně
11. Brownův pohyb je
neustálý neuspořádaný pohyb těles
vzájemné působení těles
neustálý neuspořádaný pohyb částic
12. Plyny
jsou stlačitelné, molekuly má těsně vedle sebe
jsou nestlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost
jsou stlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost
13. Jaký tvar mají krystaly kuchyňské soli?
tvar koule
tvar krychle
žádný
libovolný
14. Kapaliny
jsou stlačitelné, molekuly má těsně vedle sebe
jsou nestlačitelné, molekuly těsně vedle sebe
nejsou stlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost
15. Molekula se skládá ze
dvou či více látek
dvou či více atomů
dvou či více těles
z ničeho
16. Vodorovná rovina je
rovina, ve které leží hladina kapalného tělesa nacházejícího se v klidu
rovina, ve které leží hladina kapalného tělesa nacházejícího se v pohybu
rovina, ve které leží hladina plynného tělesa nacházejícího se v klidu
17. Jak se nazývají látky, které jsou složeny z jednoho druhu atomů (například zlato, měď)?
atomy
molekuly
sloučeniny
prvky© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz