Fyzika pro 6.ročník - magnetismus

Mgr. Pavel Resler
(2.5.2006)


1. Co je kompas?

indukční čára
úhloměr
magnetovec
magnetka opatřená úhloměrnou stupnicí
2. Tyčový magnet má
severní pól, jižní pól a tečné pásmo
severní pól, jižní pól a netečný pól
severní pól, jižní pól a netečné pásmo
3. Látka, která po oddálení magnetu zůstane magnetem, se nazývá
tvrdý magnet
trvalý magnet
ocelový magnet
dočasný magnet
4. Vyber co patří mezi feromagnetické látky:
železo, dřevo, papír
železo, kobalt, nikl a většina jejich slitin
voda, olej, benzín
kobalt, nikl, umělá hmota
5. Magnetka je
přítelkyně od magnetu
z ocel. plechu otáčivého kolem svislé osy
z ocel. plechu otáčivého kolem vodorovné osy
přírodní magnet
6. Z magneticky měkké oceli vznikne
dočasný magnet
trvalý magnet
7. Jakou barvou se označuje na školních magnetech severní pól?
černou
žlutou
modrou
červenou
8. Přírodní nerost, obsahující železo s magnetickými vlastnostmi, se jmenuje
nerostovec
železovec
magnetovec
9. Jev, při kterém se látka zmagnetuje, se nazývá
indukce
magnetizace
polarizace
tření
10. Jakým písmenen označujeme jižní pól magnetu?
N
S
V
J
11. Kde leží jižní magnetický pól Země?
na jižním zeměpisném pólu
na severním zeměpisném pólu
na severní polokouli v polární oblasti, ale není totožný se zemským severním pólem
na jižní polokouli v blízkosti jižního zeměpisného pólu
12. Magnetické pole se projevuje
silovým působením na magnetku
magnetickým působením na magnetku
magnetickým působením na sílu
elektrickou silou
13. Jakým písmenen označujeme severní pól magnetu?
S
J
N
V
14. Síla, kterou na sebe působí póly magnetu, se nazývá
pólová
magnetová
magnetická
elektrická
15. Indukční čáry jsou myšlené čáry, znázorňující
magnetické působení silového pole
silové působení magnetického pole
magnetické působení magnetického pole
16. Co je příčinou toho, že střelka kompasu ukazuje na severní zeměpisný pól?
elektrické pole
magnetické pole Země
magnet umístěný na stole
17. Souhlasné póly magnetu
se odpuzují
se přitahují
jsou neutrální© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz