Fyzika pro 7.ročník - klid a pohyb tělesa

Mgr. Marek Osuchowski
(20.9.2002)


1. Těleso se pohybuje

mění-li svou polohu
mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu
mění-li svou polohu vzhledem ke Slunci
2. Trajektorie
je přímočará a křivočará
udává délku dráhy
je čára, kterou při pohybu těleso opisuje
3. Značka dráhy je
s
d
m
4. Těleso vykonává rovnoměrný pohyb,
jestliže za stejné doby urazí stejné dráhy
jestliže za různé doby urazí různé dráhy
jestliže za stejné doby urazí stejné trajektorie
5. Těleso vykonává nerovnoměrný pohyb,
jestliže za stejné doby urazí stejné dráhy
jestliže za různé doby urazí různé trajektorie
jestliže za různé doby urazí různé dráhy
6. Značka rychlosti je
r
R
v
7. 1 m/s =
3,6 h/km
3,6 km/h
1 km/h
8. Jednotka dráhy je
h
m/s
m
9. Jednotka rychlosti je
h/km
m/s
s/m
10. Rychlost zvuku je
300 km/h
1000 km/h
1000 m/s© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz