Fyzika pro 7.ročník - síla

Mgr. Marek Osuchowski
(10.11.2002)


1. Co musíme uvést k jednoznačnému popisu síly?

délku a rychlost
směr a velikost
objem a obsah
2. Značka síly je
F
N
S
3. Jednotka síly je
F
N
S
4. Čím menší síla na siloměr působí
tím více se pružina siloměru prodlouží
tím méně se délka pružiny zkrátí
tím méně se pružina siloměru prodlouží
5. Co musíme ověřit před měřením siloměrem?
barvu, velikost a materiál siloměru
nulu, jednotku, přesnost a rozsah siloměru
háček, obal, stupnici a pružinku siloměru
6. Výslednice sil
má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil
má na těleso stejný účinek jako větší působící síla
má na těleso stejný účinek jako menší působící síla
7. Výslednice dvou sil stejného směru má
s oběma silami stejný směr a velikost je dána rozdílem
má směr jako větší síla a velikost je dána rozdílem
s oběma silami stejný směr a velikost je dána součtem...
8. Výslednice dvou sil opačného směru má
směr větší síly a je dána rozdílem sil
směr menší síly a je dána rozdílem sil
směr větší síly a je dána součtem sil
9. Rovnováha sil je, když dvě sily mají
stejný směr, opačnou velikost
stejnou velikost, opačný směr
stejnou velikost, stejný směr
10. Těžiště tělesa závisí na
rozložení tělesa v látce
rozložení látky v tělese
hmotnosti tělesa© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz