Fyzika pro 7.ročník - Newtonovy zákony, páka, kladka

Mgr. Marek Osuchowski
(17.12.2002)


1. Newtonův pohybový zákon setrvačnosti začíná slovy:

Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném křivočarém, jestliže ...
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestliže ...
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu nerovnoměrném přímočarém, jestliže ...
2. Newtonův pohybový zákon síly zní:
Působí-li na těleso síla, mění se barva tělesa
Působí-li na těleso síla, mění se objem tělesa
Působí-li na těleso síla, mění se rychlost tělesa
3. Newtonův pohybový zákon akce-reakce zní:
Působí-li jedno těleso na druhé silou, nepůsobí i druhé těleso na první stejně velkou silou opačného směru.
Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první stejně velkou silou opačného směru.
Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první opačnou silou stejného směru.
4. Zákon setrvačnosti byl Newtonův
1.zákon
2.zákon
3.zákon
5. Páka je
tyč otáčivá kolem svislé osy
kotouč, na jehož obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
tyč otáčivá kolem vodorovné osy
6. Páka je v rovnovážné poloze, když
je kladný moment otáčení větší než záporný
je záporný moment otáčení větší než kladný
se momenty sil v kladném smyslu i záporném smyslu rovnají
7. Značka momentu sil je
F
M
S
8. Jednotka momentu sil je
N.m
M.s
F.s
9. Rovnoramenná váha je
páka, která má různě velká ramena a stejné působící síly
páka, která má stejně velká ramena a různě působící síly
páka, která má stejně velká ramena i stejné působící síly
10. Pevná kladka je
kotouč, na jehož obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
páka, na jejímž obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
kotouč, v jehož středu je žlábek, do kterého se vkládá lanko© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz