Fyzika pro 7.ročník - mechanické vlastnosti kapalin

Mgr. Marek Osuchowski
(18.4.2003)


1. Co víš o kapalinách?

Nejsou nestlačitelné, molekuly těsně vedle sebe, hladina je v klidu vodorovná
Nejsou stlačitelné, molekuly těsně vedle sebe, hladina je v pohybu vodorovná
Jsou nestlačitelné, molekuly těsně vedle sebe, hladina je v klidu vodorovná
2. Pascalův zákon zní:
Působíme-li na kapalinu tlak. silou, vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak...
Na těleso působí svisle vzhůru vztlaková síla rovnající se objemu ponořené části...
Těleso je nadlehčováno silou, rovnající se tíze tělesa ponořeného do kapaliny...
3. Princip hydraulického zařízení spočívá v tom, že
na oba písty působí stejně velká síla
tlak je ve všech místech stejný
oba písty mají stejnou plochu
4. Jaké jsou účinky gravitační síly Země na kapalinu?
Tlaková síla
Vztlaková síla
Odstředivá síla
5. Hydrostatický tlak se značí:
Ph
ph
pH
6. Vzorec F=S.h.ró.g slouží k výpočtu
hydrostatické síly
gravitační síly
tlakové síly
7. Těleso bude klesat v kapalině ke dnu, jestliže bude
gravitační síla větší než vztlaková
gravitační síla menší než vztlaková
vztlaková síla je větší než gravitační
8. Archimédův zákon zní:
Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle dolů vztlaková síla.
Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru gravitační síla.
Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla.
9. Jestliže se gravitační síla rovná vztlakové síle, pak říkáme, že těleso
plive
plove
plave
10. Těleso se ponoří tím větší částí svého objemu, čím je
hustota kapaliny menší.
hustota kapaliny větší.
hustota tělesa menší.© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz