Fyzika pro 7.ročník - mechanické vlastnosti plynů

Mgr. Marek Osuchowski
(30.5.2003)


1. Co víš o plynech?

jsou stlačitelné, molekuly těsně vedle sebe, jsou rozpínavé v celém svém objemu
jsou stlačitelné, molekuly daleko od sebe, nejsou rozpínavé v celém svém objemu
jsou stlačitelné, molekuly daleko od sebe, jsou rozpínavé v celém svém objemu
2. Složení vzduchu v atmosféře Země je
21% kyslík, 78% dusík, 1% oxidy, vzácné plyny a vodní páry
78% kyslík, 21% dusík, 1% oxidy, vzácné plyny a vodní páry
21% kyslík, 1% dusík, 78% oxidy, vzácné plyny a vodní páry
3. Atmosférický tlak má značku a jednotku
ph, Pa
pa, Pa
pa, Ph
4. Torricelliho pokus spočíval ve vložení
tělesa do nádoby a určení množství vytlačené kapaliny
trubice naplněné rtutí do nádoby se rtutí a porovnání tlaků
trubice naplněné rtutí do nádoby se vzduchem a porovnání tlaků
5. Atmosférický tlak je přibližně
101 hPa
101 Pa
101 kPa
6. Atmosférický tlak se stoupající nadmořskou výškou
klesá
stoupá
se nemění
7. Pro měření atmosférického tlaku se používá
hydraulický zvedák
výškoměr
rruťový tlakoměr nebo aneroid
8. Barograf
určuje množství barů a restaurací v dané lokalitě
slouží k zápisu, záznamu atmosférického tlaku
je pomůcka pro měření hloubky zpěvu barytonů
9. Působí na těleso v atmosféře vztlaková síla?
Ano, protože i v atmosféře je tlak (atmosférický).
Ano, protože i v kapalině je tlak (hydrostatický).
Ano, protože i v atmosféře je tlak (hydrostatický).
10. Jestliže je v nádobě méně tlaku než v okolí, říkáme, že je v ní
přetlak
protlak
podtlak© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz