Fyzika pro 8.ročník - skupenství látek

Mgr. Marek Osuchowski
(7.1.2004)


1. Látky i tělesa dělíme do tří skupenství:

pevné, tekuté a plynné
pevné, kapalné a plynné
pevné, kapalné a parní
2. Během tání dochází ke změně skupenství
pevného na kapalné
pevného na plynné
kapalného na plynné
3. Tání probíhá
za každé teploty
při teplotě vypařování
při teplotě tání
4. Vypařování probíhá
za každé teploty, v celém objemu látky
za teploty varu, v celém objemu látky
za každé teploty, na povrchu látky
5. Rychlost vypařování závisí na:
teplotě okolí, proudění vzduchu a barvě tělesa
teplotě okolí, proudění vzduchu a velikosti plochy
teplotě varu, proudění vzduchu a velikosti plochy
6. Var probíhá
za teploty varu, v celém objemu látky
za každé teploty, na povrchu látky
za teploty varu, na povrchu látky
7. Kondenzace je děj, při kterém
dochází ke změně skupenství plynného na kapalné
se vyrábí kondenzované mléko
dochází ke změně skupenství plynného na pevné
8. Sublimace a desublimace je změna skupenství
kapalného na plynné a naopak
pevného na plynné a naopak
pevného na kapalné a naopak
9. Skupenské teplo má značku a jednotku
Q a kJ
T a kJ
L a kJ
10. Oblaka vzniknou, když se
vodní páry dostávají se vzduchovými proudy do vyšších vrstev atmosféry
vodní páry dostávají se vzduchovými proudy do nižších vrstev atmosféry
vodní páry přestanou pohybovat v atomosféře© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz