Fyzika pro 8.ročník - zákony v elektrických obvodech II.

Mgr. Marek Osuchowski
(23.5.2004)


1. El. odpor je dán

součinem napětí a proudu
podílem proudu a napětí
podílem napětí a proudu
2. El. odpor vodiče závisí na
délce, průměru a materiálu
délce, průřezu a materiálu
délce, průšvihu a materiálu
3. Rezistor je
váleček z izolantu, ovinutý izolovaným drátem
váleček z kovového drátu, ovinutý izolantem
váleček z izolantu, ovinutý izolantem
4. Výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou je dán
součtem odporů v příslušné větvi
součtem převrácených hodnot odporů
součinem odporů v jednotlivých větvích
5. Výsledný odpor rezistorů zapojených paralelně je dán
součtem odporů v jednotlivých větvích
součtem převrácených hodnot odporů
součinem odporů v jednotlivých větvích
6. Reostat slouží k regulaci
elektrického náboje
elektrického proudu
elektrického napětí
7. Dělič napětí
dělí napětí do jednotlivých větví
dělí napětí dle počtu reostatů
dělí napětí na reostatu podle polohy jezdce
8. Elektrická práce má značku, jednotku, vzorec
W, J nebo W.s, W = U.I.t
W, J nebo V.A, W = P/t
W, J nebo W.s, W = P/t
9. Elektroměrem
zjišťujeme, zda je těleso elektricky nabité
měříme elektrický výkon
měříme elektrickou práci
10. V čem je výhoda zapojení vánočního stromečku?
Elektrický proud se rozdělí mezi jednotlivé žárovky
Elektrické napětí se rozdělí mezi jednotlivé žárovky
Elektrický odpor se rozdělí mezi jednotlivé žárovky© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz