Fyzika pro 8.ročník - jednotky fyzikálních veličin

Mgr. Marek Osuchowski
(19.9.2004)


1. Jednotka síly:

N
F
S
2. Jednotka gravitačního zrychlení:
kg/N
N/kg
g
3. Jednotka hmotnosti:
m
hm
kg
4. Jednotka hustoty:
kg/m3

kg
5. Jednotka objemu:
m2
m3
V
6. Jednotka povrchu:
m3
S
m2
7. Jednotka dráhy:
m
d
s
8. Jednotka rychlosti:
v
m/s
m/v
9. Jednotka času:
t
v
s
10. Jednotka práce:
J
P
W
11. Jednotka výkonu:
J
W
P
12. Jednotka pohybové energie:
E
Ek
J
13. Jednotka polohové energie:
J
Ep
E
14. Jednotka tlaku:
p
Pa
pa
15. Jednotka tepla:
T
Q
J
16. Jednotka měrné tepelné kapacity:
kJ/kg.C
kg/kJ.C
kJ.kg/C
17. Jednotka skupenského tepla:
Q
J
T
18. Jednotka měrného skupenského tepla:
kJ/kg.C
kg/kJ
kJ/kg
19. Jednotka teploty:
stupeň Celsia
stupeň piva
stupeň vítězů
20. Jednotka elektrického napětí:
N
V
U
21. Jednotka elektrického proudu:
I
P
A
22. Jednotka elektrického odporu:
óhm
volt
ampér
23. Jednotka elektrické práce:
P
J
W
24. Jednotka elektrického výkonu:
J
P
W
25. Jednotka elektrického náboje:
C
e
Q© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz