Fyzika pro 8.ročník - značky a jednotky fyzikálních veličin

Mgr. Marek Osuchowski
(19.9.2004)


1. Značka síly:

P
F
W
2. Značka gravitačního zrychlení:
z
g
v
3. Značka hmotnosti:
kg
m
h
4. Značka hustoty je z řeckého:

óm

5. Značka objemu:
V
o
S
6. Značka povrchu:
s
p
S
7. Značka dráhy:
s
t
v
8. Značka rychlosti:
v
s
t
9. Značka času:
s
v
t
10. Značka práce:
P
J
W
11. Značka výkonu:
J
W
P
12. Značka pohybové energie:
Ep
Em
Ek
13. Značka polohové energie:
Ek
Ep
Eh
14. Značka tlaku:
p
P
Pa
15. Značka tepla:
T
Q
t
16. Značka měrné tepelné kapacity:
m
c
t
17. Značka skupenského tepla:
L
Q
T
18. Značka měrného skupenského tepla:
q
l
t
19. Značka teploty:
T
Q
t
20. Značka elektrického napětí:
R
I
U
21. Značka elektrického proudu:
I
R
U
22. Značka elektrického odporu:
U
R
I
23. Značka elektrické práce:
P
W
J
24. Značka elektrického výkonu:
W
J
P
25. Značka elektrického náboje:
Q
e
n
26. Jednotka síly:
N
F
S
27. Jednotka gravitačního zrychlení:
kg/N
N/kg
g
28. Jednotka hmotnosti:
m
hm
kg
29. Jednotka hustoty:
kg/m3

kg
30. Jednotka objemu:
m2
m3
V
31. Jednotka povrchu:
m3
S
m2
32. Jednotka dráhy:
m
d
s
33. Jednotka rychlosti:
v
m/s
m/v
34. Jednotka času:
t
v
s
35. Jednotka práce:
J
P
W
36. Jednotka výkonu:
J
W
P
37. Jednotka pohybové energie:
E
Ek
J
38. Jednotka polohové energie:
J
Ep
E
39. Jednotka tlaku:
p
Pa
pa
40. Jednotka tepla:
T
Q
J
41. Jednotka měrné tepelné kapacity:
kJ/kg.C
kg/kJ.C
kJ.kg/C
42. Jednotka skupenského tepla:
Q
J
T
43. Jednotka měrného skupenského tepla:
kJ/kg.C
kg/kJ
kJ/kg
44. Jednotka teploty:
stupeň Celsia
stupeň piva
stupeň vítězů
45. Jednotka elektrického napětí:
N
V
U
46. Jednotka elektrického proudu:
I
P
A
47. Jednotka elektrického odporu:
óhm
volt
ampér
48. Jednotka elektrické práce:
P
J
W
49. Jednotka elektrického výkonu:
J
P
W
50. Jednotka elektrického náboje:
C
e
Q© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz