Fyzika pro 8.ročník - značky fyzikálních veličin

Mgr. Marek Osuchowski
(19.9.2004)


1. Značka síly:

P
F
W
2. Značka gravitačního zrychlení:
z
g
v
3. Značka hmotnosti:
kg
m
h
4. Značka hustoty je z řeckého:

óm

5. Značka objemu:
V
o
S
6. Značka povrchu:
s
p
S
7. Značka dráhy:
s
t
v
8. Značka rychlosti:
v
s
t
9. Značka času:
s
v
t
10. Značka práce:
P
J
W
11. Značka výkonu:
J
W
P
12. Značka pohybové energie:
Ep
Em
Ek
13. Značka polohové energie:
Ek
Ep
Eh
14. Značka tlaku:
p
P
Pa
15. Značka tepla:
T
Q
t
16. Značka měrné tepelné kapacity:
m
c
t
17. Značka skupenského tepla:
L
Q
T
18. Značka měrného skupenského tepla:
q
l
t
19. Značka teploty:
T
Q
t
20. Značka elektrického napětí:
R
I
U
21. Značka elektrického proudu:
I
R
U
22. Značka elektrického odporu:
U
R
I
23. Značka elektrické práce:
P
W
J
24. Značka elektrického výkonu:
W
J
P
25. Značka elektrického náboje:
Q
e
n© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz