Fyzika pro 9.ročník - elektromagnetické jevy

Radim Smetana, 9.C
(7.11.2004)


1. Elektromotor

stroj, ve kterém se el. proud přeměňuje na pohybovou energii rotoru
stroj, ve kterém se el. proud přeměňuje na polohovou energii rotoru
stroj, ve kterém se el. proud přeměňuje na pohybovou energii statoru
2. Elektromotor se skládá ze
stator (pohyblivá část), rotor (změna pólu zdroje), komutátor (otáčivá část)
stator (nepohyblivá část), rotor (otáčivá část), komutátor (změna pólu zdroje)
stator (nepohyblivá část), rotor (otáčivá část), karburátor (změna pólu zdroje)
3. Indukovaný proud
je tím větší, čím je větší magnet nebo pomalejší pohyb
je tím menší, čím je větší rychlost nebo větší magnet
je tím větší, čím je větší magnet nebo rychlejší pohyb
4. Magnetické pole
je v okolí magnetu nebo v okolí vodiče, kterým prochází proud
je v okolí magnetu nebo v okolí vodiče, kterým neprochází proud
není v okolí magnetu nebo vodiče, kterým prochází proud
5. Magnet se skládá
severní pól (modře), jižní pól (červeně), netečné pásmo
severní pól (červeně), jižní pól (modře), netečné pásmo
severní pól (červeně), jižní pól (modře), magnet
6. Elektromagnet je
cívka, v jejímž jádře je magneticky tvrdá ocel
cívka, v jejímž jádře je magicky měkká ocel
cívka, v jejímž jádře je magneticky měkká ocel
7. Indukční čáry jsou
myšlené čáry znázořňující magnetické pole, směr od severního pólu k jižnímu
myšlené čáry znázořňující magnetické pole, směr od jižního pólu k severnímu
namyšlené čáry znázořňující magnetické pole, směr od severního pólu k jižnímu
8. Magnetizace
zmagnetování tělesa z feromagnetické látky
zmagnetování látky z feromagnetického tělesa
zmagnetování tělesa z dežomagnetického tělesa
9. Pravidlo pravé ruky
uchopíme cívku do pravé ruky, prsty dle el.proudu, palec ukazuje jih cívky
uchopíme palec do pravé ruky, prsty dle el.proudu, ruka ukazuje sever cívky
uchopíme cívku do pravé ruky, prsty dle el.proudu, palec ukazuje sever cívky
10. Stejnorodé magnetické pole
je ve všech místech různé
je na stejných místech různé
je ve všech místech stejné
11. Stejnosměrný elektromotor
stroj, který má stejný směr
stroj, který uzakuje stejným směrem
stroj, který je na stejnosměrné napětí
12. Látka z magneticky tvrdé oceli
se stává v okolí magnetu dočasným magnetem
se stává v okolí magnetu trvalým magnetem
se stává v okolí magnetu tvrdým magnetem
13. Pravidlo pravé ruky
uchopíme cívku do pravé ruky, prsty dle el.proudu, palec ukazuje jih cívky
uchopíme palec do pravé ruky, prsty dle el.proudu, ruka ukazuje sever cívky
uchopíme cívku do pravé ruky, prsty dle el.proudu, palec ukazuje sever cívky© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz