Fyzika pro 9.ročník - střídavé napětí a proud

Mgr. Marek Osuchowski
(4.1.2005)


1. Jak vzniká střídavý el.proud?

otáčením magnetického pole v cívce
otáčením cívky v magnetickém poli
otáčením magnetické cívky v poli
2. Sinusoida je
Křivka znázorňující časový průběh střídavého elektrického proudu.
Přímka znázorňující časový průběh střídavého elektrického proudu.
Křivka znázorňující časový průběh stejnosměrného elektrického proudu.
3. Perioda
je doba, za kterou se děj začne opět opakovat
udává počet kmitů za jednu sekundu
je doba, po kterou se děj periodicky opakuje
4. Značka, jednotka, vzorec frekvence
f, Hz, f=1/t
f, Hz, f=T/1
f, Hz, f=1/T
5. Jaké střídavé napětí měříme voltmetrem?
efektní
efektivní
afektivní
6. Vzorec pro výpočet maximálního napětí:
Umax = Uef / 0,7
Umax = Uef . 0,7
Uef = Umax / 0,7
7. Zařízení ke změně velikosti el.napětí je:
deformátor
generátor
transformátor
8. Z čeho se skládá generátor?
stator, rotor, kotva
stator, rotor, komutátor
stator, motor, kotva
9. Co udává transformační poměr?
poměr mezi vstupním a výstupním napětím
poměr mezi výstupním a vstupním napětím
poměr mezi výstupním a vstupním rozpětím
10. Z čeho se skládá transformátor?
primární cívka, sekundární cívka, jádro z magneticky tvrdé oceli
stator, rotor, jádro z magneticky měkké oceli
primární cívka, sekundární cívka, jádro z magneticky měkké oceli
11. Generátor je zařízení, ve kterém
se mění elektrická energie na pohybovou.
se mění velikost elektrického napětí.
se mění pohybová energie na elektrickou.
12. Jak dělíme generátory?
na primární a sekundární část
na alternátory a dynama
na statory a rotory
13. V naší energetické soustavě užíváme tyto elektrárny:
tepelné, větrné a jaderné
tepelné, vodní a jaderné
tepelné, vodní a větrné
14. Velmi vysoké napětí je
od 220 kV
do 220 kV
od 22 kV© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz