Fyzika pro 9.ročník - polovodiče

Mgr. Marek Osuchowski
(15.2.2005)


1. Co je to polovodič?

látka, která vede el. proud pouze za určitých podmínek
látka, která vede el. proud pouze částečně
látka, která vede vodiče pouze za určitého el. proudu
2. Polovodiči typu N říkáme
pozitivní
negativní
kladný
3. Děrová vodivost se značí písmenem
D
N
P
4. Do polovodiče typu N se používá příměs
galia
křemíku
fosforu
5. Jako příměs polovodiče typu P se používá
křemík
fosfor
galium
6. Polovodičová dioda je
nejjednodušší polovodičová součástka
nejjednodušší polorodičová součástka
nejsložitější polovodičová součástka
7. Polovodičová dioda vede el. proud
pouze jedním směrem
pouze severním směrem
pouze za točitých podmínek
8. Dioda nevede el. proud v tzv.
zavřeném směru
závěrném směru
nevěrném směru
9. Diodový můstek převádí
střídavé napětí na stejnosměrné
diody přes řeku
stejnosměrné napětí na střídavé
10. Svítivá dioda při průchodu el. proudu
zvoní
hřeje
svítí
11. Výhoda svítivé diody proti žárovce je, že
dioda na kole bliká, to žárovka neumí
dioda může být barevná, kdežto žárovka jen černá
dioda má mnohem menší spotřebu el. proudu
12. Fotodioda je polovodičová součástka
která vede pouze, pokud na ni dopadá světlo
která vede pouze, pokud svítí
která vede pouze za určitého počasí
13. Polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě se nazývá
termit
termistor
terminátor
14. Tranzistor má
dva PN příchody
tři PN přechody
dva PN přechody
15. Tranzistorové vývody se jmenují
kolektor, báze, emitor
konektor, báze, emitor
kolektor, báze, termistor
16. U tranzistoru můžeme
velkými el. proudy řídit malé el. proudy
malými el. proudy řídit velké el. proudy
řídit i pod vlivem alkoholu© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz