Fyzika pro 9.ročník - optika

Mgr. Marek Osuchowski
(4.4.2005)


1. Zdroje světla dělíme na

bodové a plošné
bodové a ploché
bodné a plošné
2. Pro optická prostředí platí, že
přes průsvitné lze vidět
přes průhledné lze vidět
průhledné propouští pouze světlo
3. Rychlost světla ve vakuu je
300 000 km/h
300 000 m/s
300 000 km/s
4. Paprsky ze vzdáleného zdroje jsou
vzájemně rovnoběžné
na sebe kolmé
vzájemně různoběžné
5. Části světelného svazku říkáme
rovnoběžný paprsek
světelný paprsek
světelný parsek
6. Paprsek procházející středem kulového zrcadla po odrazu
prochází ohniskem
prochází vrcholem
prochází středem
7. Paprsek rovnoběžný s osou kulového zrcadla po odrazu
prochází ohniskem
prochází středem
prochází vrcholem
8. Paprsek procházející ohniskem kulového zrcadla po odrazu
je rovnoběžný se zrcadlem
je rovnoběžný s osou zrcadla
prochází opět ohniskem
9. Čočky dělíme na
rozptylky a spojivky
rozpylky a spojky
rozptylky a spojky
10. Optická čočka je
soustava dvou přechodů mezi různými opt. prostředími
luštěnina
soustava dvou přechodů mezi stejnými opt. prostředími
11. Nejjednodušší optický přístroj je
mikroskop
lupa
dalekohled
12. Dalekohledy dělíme na
Keplerův (holandský), hvězdářský a triedr
Keplerův (triedr), holandský a hvězdářský
Keplerův (hvězdářský), holandský a triedr
13. Co platí pro kulová zrcadla?
Ohnisko je uprostřed mezi středem a vrcholem
Střed je uprostřed mezi ohniskem a vrcholem
Vrchol je uprostřed mezi ohniskem a středem
14. Úhlové zvětšení je poměr mezi
velikostí uhlí před vydolování a po vydolování
zorným úhlem lupy vzhledem k zornému úhlu pozorování okem
zorným úhlem oka vzhledem k zornému úhlu pozorování lupou
15. U optického mikroskopu je maximální úhlově zvětšení
200
20000
2000
16. Rozlišení u digitálních fotoaparátů se udává v
megapixelech
megapytlech
megapisklech
17. Princip filmové kamery je podobný jako u
dalekohledu
fotoaparátu
mikroskopu
18. Mezi promítací přístroje nepatří
meotar
dataprojektor
filmová kamera
19. Čočky dělíme na
duté a vypuklé
tupé a vypuklé
duté a vyfouklé
20. Pro zákon odrazu na rozhraní dvou opt. prostředí platí, že
odražený paprsek leží v prostoru dopadu
úhel odrazu se rovná úhlu dopadu
nejjednodušší tvar mají kulová zrcadla© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz