Fyzika pro 9.ročník - radioaktivita

Mgr. Marek Osuchowski
(12.6.2005)


1. Jak vzniká jaderné záření?

Rozpadem jader radioaktivních prvků
Rozpadem obalů radioaktivních prvků
Rozpadem jader radiopasivních prvků
2. Rozpad může být
řezaný a umělý
samovolný a umělý
samovolný a zřezaný
3. Řetězová reakce spočívá v
nárazech elektronů do dalších jader
nárazech protonů do dalších jader
nárazech neutronů do dalších jader
4. Radioaktivní přeměna je proces, při kterém se
nestabilní jádro atomu přeměňuje na jádro jiné
stabilní jádro atomu přeměňuje na stabilní jádro
stabilní jádro atomu přeměňuje na nestabilní jádro
5. Rozpadová řada
začíná stabilním prvkem a končí stabilním prvkem
začíná nestabilním prvkem a končí stabilním prvkem
začíná nestabilním prvkem a končí nestabilním prvkem
6. Poločas rozpadu je
polovina času potřebného k rozpadu atomů ve vzorku
čas potřebný k rozpadu atomů ve vzorku
čas potřebný k rozpadu právě poloviny atomů ve vzorku
7. Alfa částice jsou
částice s kladným nábojem
částice se záporným nábojem
částice bez náboje
8. Beta částice jsou
protony
elektrony nebo pozitrony
neutrony
9. Izotop je atom prvku, v němž je
počet neutronu stejný jako počet neutronů v ostatních atomech stejného prvku
počet protonů jiný než počet protonů v ostatních atomech stejného prvku
počet neutronů jiný než počet neutronů v ostatních atomech stejného prvku
10. Radioizotop je látka, která se rozpadá
jak samovolně, tak i uměle
pouze samovolně
pouze uměle© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz