home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků

Tento web vznikl jako podpora výuky fyziky a přírodních věd na II. stupni ZŠ Bučovice 711

 
 

testy jsou čerpány z fyzikálního webu ZŠ Dobrovského Lanškroun  http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/testy.html

Převody jednotek

  online testy převodů jednotek - http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/index.php
  Délka1- test (heslo: fyzika)
  Čas1 - test (heslo: fyzika)
  Objem1 - test (heslo: fyzika)

6. ročník

  Tělesa a látky - test (heslo: fyzika)
  Složení látek, kapaliny a plyny - test (heslo: fyzika)
  Magnetické vlastnosti látek - test (heslo: fyzika)
  Atomy a ionty - test (heslo: fyzika)
  Fyzikální veličiny - test (heslo: fyzika)
  Opakování - test (heslo: fyzika)

7. ročník

  Klid a pohyb tělesa - test (heslo: fyzika)
  Síla - test (heslo: fyzika)
  Newtonovy pohybové zákony, páka, kladka - test (heslo: fyzika)

8. ročník

  Mechanické vlastnosti kapalin - test (heslo: fyzika)
  Mechanické vlastnosti plynů - test (heslo: fyzika)
  Optika - test (heslo: fyzika)
  Práce, energie, teplo - test (heslo: fyzika)
  Skupenství látek - test (heslo: fyzika)
  Opakování - pořadí podle osnov (50 otázek) - test (heslo: fyzika)

9. ročník

  Zákony v elektrických obvodech - test (heslo: fyzika)
  Zákony v elektrických obvodech II. - test (heslo: fyzika)
  Elektromagnetické jevy - test (heslo: fyzika)
  Střídavé napětí a proud - test (heslo: fyzika)
  Polovodiče - test (heslo: fyzika)
  Radioaktivita - test (heslo: fyzika)
  Fyzikální veličiny - značky - test (heslo: fyzika)
  Fyzikální veličiny - jednotky - test (heslo: fyzika)
  Fyzikální veličiny - značky a jednotky - test (heslo: fyzika)
 
 
 
 
Přehled učiva
převody
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník