Elektromagnetické jevy

A. Výklad


Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu elektromagnetické jevy: resp. stručné vysvětlení problematiky.

Magnetické pole je kolem magnetu - viz kapitola Magnetické vlastnosti látek  
  vodiče s proudem  
     
     
Cívka - vodič namotaný na pevnou kostru  
  - zvýšení magnetického pole  

- při průchodu el. proudu má dva magnetické póly, magnetické pole vně i uvnitř cívky (pravidlo pravé ruky - určení severního pólu)
   
Elektromagnet - cívka s jádrem z magneticky měkké oceli (zesílení magnetického pole)
  - užití jako elektrický zvonek, elektromagnetické relé (spínač), jistič
     
Elektromotor - stroj, který přeměňuje elektrickou energii na pohybovou  
- otáčení cívky s proudem v magnetickém poli
- složen z statoru (část v klidu), rotoru (otáčející se část) a komutátoru (mění směr proudu v cívkách rotoru)
- užívá se ve vysavači, hračkách k pohonu, pohonu tramvají, lokomotiv
     
     
Elektromagnetická indukce - jev, kdy při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká v obvodu cívky proud  
  - indukovaný proud, napětí
- rychlejší změny pole znamenají větší indukovaný proud
- pojmenoval Michael Faraday (1831)
- i v případě dvou cívek (primární, sekundární)
- slouží k přeměně pohybové energie na elektrickou
- užití:
dynamo - stejnosměrný proud (komutátor)
  alternátor - střídavý proud  
     
     
     
     
   
B. Důležité pojmy:

magnetické pole cívky, elekromagnet, působení magnetického pole na cívku, elektromotor, elektromagnetická indukce

 

C. Literatura:
Fyzika pro 9. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 10-33
Fyzika pro 8. ročník Základní školy - II.díl, SPN 2001, str. 55-68

SW - Langmaster - Fyzika 1 - IV. kap. 38-41

aplety - http://www.walter-fendt.de/ph11e/lorentzforce.htm
http://www.walter-fendt.de/ph11e/electricmotor.htm
http://www.walter-fendt.de/ph11e/generator_e.htm
 
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Magnetické pole je kolem  __________ .
A) každého tělesa C) kolem vodiče s proudem
B) kolem tělesa s velkou hmotností D) kolem vody

2.

Cívkou ve fyzice rozumíme  __________ .
A) vodič namotaný na kostru C) nit
B) těleso otáčivé kolem pevné osy D) elektrické pole kolem vodiče s proudem

3.

Elektromotor slouží k  __________ .
A) přeměně elektrické energie na pohybovou C) přeměně pohybové energie na elektrickou
B) rozvodu elektrické energie D) přeměně elektrické energie na polohovou

4.

Dynamo slouží k __________ .
A) přeměně elektrické energie na pohybovou C) přeměně pohybové energie na elektrickou
B) rozvodu elektrické energie D) přeměně elektrické energie na polohovou

5.

K indukci elektrického proudu dochází při __________
A) pohybu tělesa po podložce C) pohybu magnetu v okolí tělesa z feromagnetických látek
B) pohybu magnetu v okolí cívky D) volném pádu