Změny skupenství

A. Výklad


Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu změny skupenství: resp. stručné vysvětlení problematiky.

3 skupenství látky plynné rozdíl v uspořádání molekul, jiné vazební síly a vzdálenosti molekul
  kapalné
  pevné
 
Ke změnám skupenství dochází při specifických podmínkách tt - teplota tání a tuhnutí (voda 0oC)
  tv - teplota varu a kapalnění (voda 100oC
nutné odebrat, resp. dodat skupenské teplo tání (varu) Lt = m.lt, kde lt je měrné skupenské teplo tání, m je hmotnost látky
  Měrné skupenské teplo tání l t je teplo, které přijme 1kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže teploty  
  voda lt = 340 kJ/kg.oC (hodnoty v MF tabulkách)  
 

Při změně skupenství nedochází ke změně teploty do té doby, než všechna látka změní skupenství.

klikni na obrázek pro zvětšení
Skupenské změny
pevná l. na kapalnou tání sníh, led
kapalná l. na plynnou vypařování vaření, éter
pevná l. na plynnou sublimace prádlo v zimě
plynná l. na kapalnou kondenzace rosa, mlha, déšť
kapalná l. na pevnou tuhnutí led, kroupy
plynná l. na pevnou desublimace jinovatka, námraza
 
tání amorfní látky nemají určitou teplotu tání
  při změnách skupenství se mění objem látky (anomálie u vody - nejvyšší hustota při 4oC - tzn. nejmenší objem při téže m)
var při určité tv, v celém objemu látky
vypařování při všech teplotách, na volném povrchu
(nebezpečné u tzv. těkavých látek)
kapalnění vzduch nasycen parami - rovnovážný stav mezi vypařováním a kondenzací vodní páry
B. Důležité pojmy:

Tání, tuhnutí, vypařování, var, kapalnění, sublimace, desublimace

C. Literatura:
Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 74-97
Fyzika pro 8. ročník Základní školy - I.díl, SPN 2001, str. 68-88

SW - Langmaster - Fyzika 1 - IV. kap. 38-41

 
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Opačná změna skupenství k varu je  __________ .
A) kondenzace C) desublimace
B) vypařování D) tání

2.

Příkladem sublimace je  __________ .
A) tvorba krup C) vysychání prádla v zimě
B) tvorba deště D) jinovatka

3.

Při změně skupenství se teplota látky __________ .
A) snižuje C) nemění
B) zvyšuje D) kolísá

4.

Ke změně skupenství dochází při __________ .
A) teplotě tání a varu C) při teplotě 100oC
B) všech teplotách D) jak kdy

5.

K tomu, aby 1kg látky roztál je potřeba látce__________.
A) dodat měrné skupenské teplo tání C) odebrat měrné skupenské teplo tání
B) dodat měrné skupenské teplo varu D) odebrat 330 kJ