Měření teploty

Obsah: změna teploty, objemová roztažnost látek, teploměr, jednotky teploty, měření teploty tělesa, změna teploty vzduchu v průběhu času


A. Výklad

1. JAK SE MĚNÍ OBJEM TĚLES PŘI ZAHŘÍVÁNÍ A OCHLAZOVÁNÍ?

Dotkneme-li se vypnuté žehličky, cítíme, že je studená. Poté si zapálíme svíčku a 1 cm nad plamínkem cítíme, že je plamínek velmi teplý. Pozorujeme, že mají tělesa různou teplotu.

Napustíme-li si jednu nádobu studenou vodou, jednu nádobu velmi teplou vodou a jednu nádobu vodou vlažnou, můžeme si provést pokus. Vložte jednu ruku do studené vody a druhou současně do velmi teplé vody. Po jedné minutě je vyndáme a ponoříme obě do vlažné vody. Co pozorujeme?
Ruka ponořená do studené vody vnímá vlažnou vodu jako velmi teplou, naopak ruka ponořená do velmi teplé vody vnímá vlažnou vodu jako studenou

Teplota se v průběhu času mění a naše vnímání teploty je velmi subjektivní.

pevné látky

kapaliny

plyny

Všechna tělesa při zahřívání a ochlazování mění svůj objem:
při zahřívání se objem zvětšuje
při ochlazování zmenšuje

Pozor! voda se chová při určitých teplotách jinak

BIMETAL

Pokud budeme zahřívat dva pásky z různých kovů, které jsou položeny na sebe a svařeny, tzv. bimetalový pásek, zjistíme že se délka různých látek v závislosti na teplotě prodlužuje různě, pásek se ohýbá.

 

Objem různých látek stejného skupenství se za stejných podmínek mění různě

2. ČÍM MĚŘÍME TEPLOTU?
 

Teplotu měříme teploměrem. K různým účelům používáme různé teploměry.

kapalinové teploměry             digitální teploměry bimetalové teploměry

laboratorní teploměr

lékařský teploměr

teploměr venkovní

pásek z dvojkovu je svinut do spirály tak, že kovová vrstva, která se při zahřívání více prodlužuje, je na vnější straně závitu

 

   
  označení teploty: t    
         
  jednotka teploty:

stupeň Celsia

značka:

 °C

 

3. Jak měříme teplotu?

     

Abychom mohli měřit teplotu, musíme teploměr opatřit stupnicí:

Stupnice, kterou u nás používáme, se nazývá
Celsiova stupnice.

Při použití této stupnice předpokládáme, že při zvýšení teploty o 1°C se zvětší objem kapaliny vždy o stejnou hodnotu.

Nultý stupeň stupnice 0°C odpovídá teplotě tajícího ledu.  
Stý stupeň stupnice 100°C odpovídá teplotě vařící se vody.  

 

Postup měření teploty:
1.  zjistíme si, v jakých jednotkách je sestrojena stupnice teploměru
2.  jaký teplotní rozdíl odpovídá nejmenšímu dílku stupnice
3.  jaký je měřící rozsah stupnice teploměru
4.  teplotu odečítáme kolmo na stupnici teploměru
 

3. Změna teploty vzduchu v průběhu času

Máte-li doma na okně připevněn teploměr na měření venkovní teploty, zapisujte si teplotu po několik dní ráno, v poledne a večer. Jak se mění teplota během dne?

Čas 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
h
Teplota 14 12 10 11 15 18 19 20 19 16 15 14 12
°C

 

Průběh teploty vzduchu během dne lze zaznamenat grafem

Z tabulky můžeme vypočítat průměrnou denní teplotu vzduchu:

t = (12 + 10 + 11 + 15 + 18 + 19 + 20 + 19 + 16 + 15 + 14 + 12) / 12 = 15,1 =15

t = 15 °C

 
B. Důležité pojmy:

teplota, objemová roztažnost látek, bimetalový pásek, teploměr, Celsiova stupnice

 

C. Literatura:
bullet Fyzika pro 6. ročník základní školy, Prometheus, Praha 2001  
bullet Fyzika pro 6. ročník základní školy, SPN, Praha 1983  
bullet M. Rojko a kol., Fyzika kolem nás I. a II, Scientia, Praha 1996  
 
D. Zkušební test:

 

 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Které tvrzení je správné

A) teplota se měří teploměrkou C) teplota se měří teploměrem
B) teplota se měří hodinami D) teplota se měří teplem

2.

Jaká je jednotka teploty?
A) stupeň C) Celsius
B) rok D) stupeň Celsia

3.

Který teploměr je nejméně přesný?
A) venkovní teploměr C) papírový teploměr
B) bimetalový teploměr D) laboratorní teploměr

4.

Který z následujících teploměrů nemá na stupnici nulu?
A) bimetalový teploměr C) lékařský teploměr
B) laboratorní teploměr D) venkovní teploměr

5.

Značka teploty je___________
A) F C) s
B) m D) t