home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků

Tento web vznikl jako podpora výuky fyziky a přírodních věd na II. stupni ZŠ Bučovice 711

 
 
Přehled učivaZápisy z hodinOpakováníprogramy

Přehled učiva

přehledy  učiva jsou čerpány z fyzikálního webu ZŠ Dobrovského Lanškroun  

6. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

 

9. ročník

   

 

 

Zápisy z hodin

PDF soubor zápisu z hodin
  e-learning 4. ZŠ Cheb
http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew PowerPoint - prezentace, výklad učiva
PTP prezentace převedená do html
http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en SmartNotebook - cvičení, opakování, procvičování

6. ročník

Skupenství látek  
Předpony jednotek http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
FV_délka   http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
FV_hmotnost   http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
FV_obsah  
FV_objem   http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
FV_hustota  
FV_čas http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
FV_teplota http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
Síla_úvod http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Magnetické pole http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Gravitační pole http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Elektrické pole http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Částice_úvod
Riskuj   1.http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en  2. http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
Opakování   1.http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew  2.http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
       

7. ročník

Pohyb a rychlost
Síla a její vlastnosti http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
Skládání sil
Moment síly
Newtonovy zákony
Tíha  
Tlak a tlaková síla http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Hydrostatický tlak http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Archimédův zákon http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Vztlaková síla http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Pascalův zákon http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Atmosférický tlak http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Světlo_úvod  
Světlo_jevy v atm.  
Riskuj   1.http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
Opakování   1.http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew  2.http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Fáze Měsíce  

8. ročník

Práce a energie http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Výkon http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Kladky
Pohybová a polohová energie  
Teplo a teplota http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew   http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
Skupenství látek
Tepelné motory - parní stroj  
Spalovací motory  
Částice  
Elektrické pole http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Elektrické veličiny http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Elektrotechnické značky http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Elektrický obvod http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Ohmův zákon http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Riskuj   1.http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
Opakování   1.http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew  2.http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
       

  

9. ročník

ELM indukce
Transformátor
Přenos energie  
Kmitavý pohyb  
Vlnění  
Zvuk  
JF - atom  
JF - reakce  
JF - elektrárny  
Země  
Měsíc  
Sluneční soustava  
Vesmír  
Riskuj   1.http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+software/~/media/EC0E11C5DA97402C8F585C1000D5FE0D.ashx?sc_lang=en
Opakování   1.http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew  2.http://media4.picsearch.com/is?ewucSYCCErF4cgkOO7jvotDjSzik8UUQFk_ddeWbdew
Fáze Měsíce  

Programy - výukové

(většina programů se dá v IE přímo spustit - není potřeba instalovat na disk)

astronomie Astronomie - 1. Keplerův zákon, 2. Keplerův zákon, 3. Keplerův zákon, Země, Měsíc, Slunce, Sluneční soustava, vnitřní planety Sluneční soustavy, vnější planety Sluneční soustavy, kometa, meteor, hvězda, souhvězdí, Mléčná dráha, galaxie, vesmír, světelný rok, dobývání vesmíru
atomy Atomy - atom, model atomu, jádro atomu, elektron, proton, neutron, elementární náboj, nukleonové číslo, protonové číslo, kladný iont, záporný iont, prvek, molekula, sloučenina, plyn, kapalina, pevná látka, difúze, Brownův pohyb
elektřina1 Elektřina I - stejnosměrný elektrický proud, ampér, napětí, zdroje napětí, Voltův článek, odpor, rezistor, elektrický obvod, jednoduchý elektrický obvod, rozvětvený elektrický obvod, vedení proudu v kovech, vedení produ v polovodičích, vedení proudu v plynech, obloukový výboj, blesk
elektřina2 Elektřina II - vznik elektrického proudu, Ohmův zákon, vnitřní odpor, proměnný odpor, zapojení vodičů za sebou, zapojení vodičů vedle sebe, kondenzátory v obvodu, vedení proudu v kapalinách, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon, voltmetr, ampérmetr, schématické značky, multimetr
elektromagnetismus Elektromagnetismus - elektromagnetismus, účinek magnetického pole na vodič, účinek mag. pole na cívku, mag. pole vodiče s proudem, mag. pole cívky, elektromagnetická indukce, Lenzův zákon, vlastní indukce, vzájemná indukce, elektrické měřící přístroje, magnetoelektrický měřící přístroj, feromagnetické přístroje, galvanometr, elektromagnet, elektrický zvonek, alternátor, reproduktor, elektromotor
elektrostatika Elektrostatika - elektrický náboj, elektrické pole, elektrické siločáry, elektrostatická indukce, izolant, vodič, zelektrované těleso, plošná hustota náboje, sršení elektřiny, elektroskop, Van de Graafův generátor, kapacita, kondenzátor
stroje Jednoduché stroje - páka, jednozvratná páka, dvouzvratná páka, rovnoramenná páka, rovnoramenné váhy, přezmen, kolo na hřídeli, kladka pevná, kladka volná, nakloněná rovina, kladkostroj, páka v rovnováze, moment síly na páce, moment síly na kladce
kapalina Kapalina - vlastnosti kapalin, tekutost, objem kapaliny, volný povrch kapaliny, kapilární elevace, kapilární deprese, povrchové napětí, viskozita, Pascalův zákon, hydraulické zařízení, hydrostatický tlak, Archimédův zákon, plování těles, hustoměr
magnet Magnetismus - magnet, pól magnetu, magnetické pole, indukční čáry, permeabilita, feromagnetická látka, doména, magnetizace, demagnetizace, magneticky měkká látka, magneticky tvrdá látka, magnetické pole Země, magnetka
optika1 Optika I - šíření světla, lom světla, index lomu, čočka, spojná čočka, rozptylná čočka, odraz světla, rovinné zrcadlo, duté zrcadlo, vypuklé zrcadlo, optické vlákno, oko, vady oka, lupa
optika2 Optika II - světlo, světelný zdroj, stín, ohnisko, obrazová ohnisková vzdálenost, předmětová ohnisková vzdálenost, zobrazovací rovnice tenké čočky, zorný úhel, příčné zvětšení, úhlové zvětšení, dioptrie, hranol, barevná vada, mikroskop, dalekohled
plyn Plyn - vlastnosti plynného tělesa, rozpínavost plynu, tlak plynu v uzavřené nádobě, Archimédův zákon pro plyny, Gay-Lussacův zákon, Avogardův zákon, Boyle-Mariotův zákon, atmosférický tlak, atmosféra země, změny atmosférického tlaku, měření atmosférického tlaku, barograf, aneroid, manometr, rtuťový tlakoměr
pohyb Pohyb - dráha, trajektorie, pohyb, rovnoměrný pohyb, nerovnoměrný pohyb, přímočarý pohyb, křivočarý pohyb, posuvný pohyb, otáčivý pohyb, rychlost, zrychlení, 1., 2. a 3. Newtonův pohybový zákon
práce Práce a energie - práce, výkon, watt, energie, joule, mechanická energie, polohová (potenciální) energie, pohybová (kinetická) energie, translační kinetická energie, rotační kinetická energie, geavitační potenciální energie, molekulární potenciální energie, energie pružnosti, elektrická energie, vibrační kinetická energie, vnitřní energie, světelná energie
síla Síla - síla, Newton, síly v rovnováze, skládání sil na přímce, skládání různoběžných sil, vzájemné působení těles, tíha, gravitační síla, třecí síla, tlaková síla, vztlaková síla, elektrická síla, magnetická síla, jaderná síla, mezimolekulární síla
střídavý proud Střídavý proud - vznik střídavého proudu, střídavý proud, kmitočet střídavého proudu, harmonický proud, harmonické napětí, amplituda proudu, amplituda napětí, perioda střídavého proudu a napětí, efektivní napětí, efektivní proud, cívka, jádro, solenoid, transformátor, transformace nahoru, transformace dolů
teplo Teplo - teplo, teplota, teploměr, termodynamická stupnice, Celsiova stupnice, změna teploty tělesa, změna fyzikálního stavu, tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace, tepelná výměna, tepelná výměna vedením, tepelná výměna prouděním, tepelná výměna zářením, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, teplotní roztažnost  
 
optika Optika - světlo a čočky, zobrazení čočkami (spojka, rozptylka), simulace (spojka, rozptylka), test
 
oko   Optika 2 - základní pojmy, odraz a lom, zrcadla a čočky, optické přístroje, lidské oko, vlnové vlastnosti světla, fotometrie - v programu se nezobrazí obrázek oka - chcete-li program i s obrázkem oka, stáhněte si program ve formátu WinRAR: optika (WinRAR archiv)

 

 

 
Aplikace v medicíně - Rentgenové záření. počítačový tomograf, radionuklidy, laser, dávky záření
Atomy - historie, Bohrův model, slupkový model, vlnově mechanický model
Detektory a urychlovače - historie, detekce záření, urychlovače, jednotky

logo_cez

Elektrický proud - historie. Ohmův zákon, zdroje energie, elektrické spotřebiče, bezpečnost

logo_cez

Fotoelektrický jev - historie, vnější fotoelektrický jev, vnitřní fotoelektrický jev, aplikace

logo_cez

Radioaktivita - historie, radioaktivní záření, absorpce a rozpad, rozpadové řady, jaderná reakce, veličiny a jednotky

logo_cez

Rentgenové záření - historie, vznik a vlastnosti, brzdné záření, tabulka vlnových délek

Střídavý proud - veličiny střídavého proudu, výkon střídavého proudu, přenos elektrické energie, trojfázový proud
 
Animovaná fyzika - bimetal, šíření tepla, hydraulika, studená fronta, teplá fronta, rovnováha na páce, princip sifonu, aneroid, stín a polostín, Dieselův motor, zážehový 4taktní motor, zážehový 2taktní motor, parní stroj

Programy - převody jednotek

 

 
Brownův pohyb - natočený pohyb částic pod mikroskopem
 
Princip elektráren - jaderná a tepelná elektrárna, základy atomové fyziky, poločas rozpadu látek, lexikon jederné fyziky...
 
Elektrolýza - základní princip, reakce na katodě a anodě
 
Pružinový oscilátor (německy) - simulátor oscilátoru
 
Siločáry el. pole (německy) - simulace rozložení el. indukčních čar v okolí nabitých těles
 
Volný pád (německy) - simulátor volnéch pádů - nastavení různých parametrů
 
Speciální teorie relativity (německy)
 
Shodné náboje - videosimulace  zachycují působení stejných el nábojů
 
Opačné náboje - videosimulace  zachycují působení opačných el nábojů
 
Dieselův motor - flashová animace pracovních dob motoru
 
Parní stroj - flashová animace pracovních dob parního stroje
 
Zajímavý elektrický článek (francouština)
 
  Cyklotron (německy)

 Aplety gymnázia J. Vrchlického Klatovy

  Dvojtaktní motor - prezentace formou animace názorně zobrazuje jednotlivé fáze činnosti dvojtaktního motoru. Animace nezobrazuje skokově dvě hlavní doby, tak jako statické obrázky v učebnici, ale sérií obrázků postupně znázorňuje jednotlivé úseky přepouštění pohonné směsi, expanze, výfuku. stáhnout
  Čtyřtaktní motor - prezentace formou animace názorně zobrazuje jednotlivé fáze činnosti čtyřtaktního motoru. Animace nezobrazuje skokově čtyři hlavní doby, tak jako statické obrázky v učebnici, ale sérií obrázků postupně znázorňuje jednotlivé úseky komprese pohonné směsi, expanze, výfuku stáhnout 
  Vzájemné srovnání pracovního cyklu motorů - v jedné prezentaci jsou vedle sebe současně zobrazeny oba základní typy benzínových motorů. Díky současnému zobrazování pracovních dob obou motorů, lze snadno srovnávat jednotlivé okamžité stavy motorů a délky jejich pracovních cyklů. stáhnout 
  Wanklův motor -  je sice poměrně kuriózním motorem, ale i tak se s ním můžeme běžně setkat. Tato prezentace názorně pomocí animace jednotlivých dob vysvětluje činnost tohoto „netradičního“ motoru. stáhnout
  Elektrostatický odlučovač popílku - vtipně řešená prezentace, která formou animace vysvětluje jedno z mnoha zajímavých využití elektrostatického náboje. Prezentace může nejen zastoupit těžko realizovatelný pokus, ale může svou názorností vysvětlit činnost tohoto zařízení stáhnout 
  Pumpa - názorná prezentace řešená jako doplněk k ilustracím v učebnici pro tercii. Díky své preciznosti a komplexnosti řešení problematiky si jistě najde i užití v ročnících dalších. stáhnout 
  Hydraulický zvedák - prezentace zachycující funkci hydraulického zvedáku včetně všech technických doplňků, které v učebnicích nenajdete, ale bez kterých by "to nefungovalo." stáhnout

 

  Činnost závěru samopalu vz. 58 - nejen studenti vojenských škol musí znát princip těchto mechanických „hraček“. I na civilní škole se jistě najde pár „všetečků“, které tato problematika zajímá. Díky vhodnému zbarvení jednotlivých dílů závěru této automatické zbraně je názorně naznačen princip a časová souslednost činnosti jednotlivých částí při výstřelu. stáhnout 
  Dvojčinný parní stroj - princip dvojčinného parního stroje s šoupátkovým rozvodem není tak triviální, jak by se zdálo. Řada animací je zatížena okolním balastem, který celý princip jen zatemňuje. Tato animace je naopak maximálně zjednodušena tak, aby byl zachován princip činnosti, ale student nebyl zatěžován zbytečnými technickými problémy. stáhnout 
  Beaufortova stupnice síly větru - klasifikace síly větru od bezvětří až po orkán - flash animace 

Encyklopedie

 • Miniencyklopedie elektřiny
 • Miniencyklopedie jaderné energetiky
  - metody detekce částic, urychlovače částic, složení atomového jádra, izotopy, syntéza a štěpení jader, řetězová reakce, jaderný reaktor a jaderná elektrárna
   
 • Energie
  - Encyklopedie energie.
   
 • Astronomie
  - Encyklopedie astronomie je stručným seznámením se současnými znalostmi astronomie. Formou jednostránkových karet s pomocí maximálně zhuštěných textů, grafiky, videa a interaktivních prvků podává informaci o orientaci na noční obloze, sluneční soustavě, objektech vzdáleného vesmíru a prostředcích výzkumu kosmu.
 • Internetová encyklopedie - fyzika
  - otevřená encyklopedie
 • Astro - astronomický server Pedagogické fakulty ZČU
  - Sluneční soustava
  - Hvězdy
  - Mlhoviny
  - Hvězdokupy
  - Galaxie
 • Malá encyklopedie kosmonautiky
  - rozsáhlý web o historii a současnosti kosmonautiky

 

Programy - ostatní

 • Elektron 5.0.7
  - Program pro fyzikální výpočty (elektro,termo,mechanika,optika).
 • Teplotní stupnice 1.0
  - Aplikace umožňuje vzájemnou konverzi mezi 4 teplotními stupnicemi (Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin). Dále nabízí stručné povídání o každém vědci.
 • Luminex 1.0.0
  - Měníte žárovky za zářivky a nechcete se zdržovat hledáním prázdných obalů ,abyste si pracně zjistili hodnoty příkonu zářivky ,která má nahradit žárovku o uřčitém příkonu?
 • Lumen 1.0.1
  - Program umožní určit světelný tok zdroje, podle druhu a příkonu

 

Opakovací sylaby

opakování 6. ročníku I. pololetí

   

1.     V jakých skupenství mohou být látky? Uveď příklad.

2.     Napiš základní vlastnosti pevných látek.

3.     Napiš základní vlastnosti kapalin.

4.     Napiš základní vlastnosti plynů.

5.     Které vlastnosti se vyžívá v hydraulice?

6.     Kde se využívá stlačitelnost plynů?

7.     Které vlastnosti má oxid uhličitý? Kde se využívá?

8.     Ze kterých plynů se skládá vzduch?

9.     Které plyny se používají na svařování?

10.  Co je to kompresor?

11.  Co je to autogen?

12.    Jaká je základní značka  a jednotka délky?

13.    Která délková měřidla používáme a kdy?

14.    Jak by jsi změřil(a) tloušťku jednoho listu papíru ve školním sešitě?

15.    Jakým způsobem změříš průměr fotbalového míče?

16.    Které jsou hlavní pravidla pro správné měření délky?

17.    Jaká je základní značka  a jednotka objemu?

18.    Které znáš jiné jednotky objemu, kde se používají?

19.    Jak vypočítáš objem školní skříně? (krychle, kvádru)

20.    Jaké nádoby se používají na měření objemu?

21.    Proč je měření objemu sypkých látek nepřesné?

22.    Jaká je základní značka  a jednotka hmotnosti?

23.    Které další jednotky hmotnosti znáš, kde se používají?

24.    Na jakých zařízeních se určuje hmotnost.

25.    Co je to netto, brutto a tára?

26.    Jak poznáš na Zemi, které ze dvou těles má větší hmotnost.
    Mohli bychom to poznat i ve vesmíru, v beztížném stavu? Jak?

27.    Jaká je základní značka  a jednotka hustoty?

28.    Jak vypočítáš hmotnost tělesa, když znáš jeho hustotu a objem?

29.    Jakým způsobem můžeš určit hustotu plastelíny?

30.    Jaká je přibližná hustota vody a vzduchu

31.    Proč ocelová loď plave na vodě

32.    Jaká je základní značka  a jednotka času?

33.    Kolik dní má kalendářní rok?

34.    Kolik dní a hodin má astronomický rok a proč.

35.    Co je to přestupný rok? Který měsíc má více dní v přestupném roce?

opakování 6. ročníku II. pololetí

1.         Jaká je základní značka  a jednotka teploty?

2.         Které druhy teploměrů znáš, kde se používají?

3.         Jaká je teplota zdravého člověka?

4.         Které zařízení dokáže udržovat teplotu tak, aby nebyla příliš vysoká ani příliš nízká

5.         Proč bývají dráty venkovního elektrického vedení prověšené?

6.         Řekněte několik příkladů toho, jak se částice mezi sebou přitahují?

7.         Proč se mýdlem dá snadno umýt mastnota?

8.         Proč se pole po zasetí musí uválet?

9.         Jak se dostane vlhkost do zdí? Co se musí udělat, aby domy byly suché?

10.      Co je to prvek a sloučenina?

11.      Která tělesa vytvářejí magnetické pole?

12.      Popiš části magnetu.

13.      Co je to mag. měkká a tvrdá látka? Uveď příklad.

14.      Co jsou to indukční čáry?  Co nám je ukáže? Uveď pokus.

15.      Kde se nacházejí magnetické póly Země?

16.      Nakresli jak přiložíš dva magnety k sobě, aby bylo pole silnější?  

17.      Jak se nazývá pomůcka na určování světových stran?

18.      Které póly se přitahují, které odpuzují?

19.      Která tělesa vytvářejí elektrické pole?

20.      Co se vytváří na povrchu nabitého tělesa?

21.      Jakým způsobem můžeme nabít těleso?

22.      Který náboj se vytváří na povrchu plastového tělesa?

23.      Na která tělesa působí elektricky nabité těleso?

24.      Jak se nazývá přístroj na určování elektrostatického náboje?

25.      Která tělesa vytvářejí gravitační pole a proč?

26.      Jak se nazývá směr rovnoběžný se směrem gravitační síly Země?

27.      K čemu slouží libela.

28.      Co je to olovnice? Kde se používá?

29.      Jak se projevuje na Zemi gravitační síla Měsíce?

30.      Co je to beztížný stav?

31.      Nakresli schematickou značku žárovky, spínače, monočlánku.

32.      Nakresli jednoduchý elektrický obvod se žárovkou?

33.      Uveď příklady elektrických zdrojů.

34.      Co je to elektrický proud?

35.      Jak se nazývají látky, které dobře(špatně) vedou el. proud?  

  

opakování 7. ročníku I. pololetí

 

1.        Kdy se těleso pohybuje?

2.        Kdy těleso je v klidu?

3.        Co je to pohyb rovnoměrný?

4.        Uveď příklad nerovnoměrného pohybu.

5.        Jak vypočítáme dráhu  rovnoměrného pohybu?

6.        Jak vypočítáme rychlost rovnoměrného pohybu?

7.        Jak vypočítáme čas  rovnoměrného pohybu?

8.        Jaké jednotky rychlosti znáš?

9.        Kolik km/h je 20 m/s.

10.     Kolik m/s je 100 km/h.

11.     Vypočítej kolik m  ujde chodec za 10 minut při rychlosti 10 km/h.

12.     K jakému účelu slouží grafikon?

13.     Uveď příklad, kdy se rychlosti sčítají?

14.     Uveď příklad, kdy se rychlosti odčítají?

15.     Co popisuje síla?

16.     Jakou značku a jednotku má síla?

17.     Čím je popsána síla?

18.     Jaké mohou být účinky síly? Uveď příklad.

19.     Jakým přístrojem můžeme měřit sílu?

20.     Jak si můžeme znázornit sílu?

21.     Jaké vlastnosti má gravitační síla?

22.     Jaké vlastnosti má elektrická síla?

23.     Jaké vlastnosti má magnetická síla?

24.     Co je to tíha tělesa.

25.     Jak vypočítáme tíhu tělesa?

26.     Vypočítej tíhu tělesa o hmotnosti 300 gramů.

27.     Co je to třecí síla?

28.     Na jaké dvě složky se rozkládá síla na nakloněné rovině?

29.     Popiš I. Newtonův pohybový zákon. Uveď příklad.

30.     Co je to setrvačnost, kde se s ní setkáš?

31.     Proč se tělesa na Zemi zastavují? Uveď příklad.

32.     Co způsobí síla, která působí ve směru  pohybu? Uveď příklad.

33.     terá síla se nazývá dostředivá a která odstředivá? Uveď příklad.

34.     Popiš II. Newtonův pohybový zákon. Uveď příklad.

35.     Popiš III. Newtonův pohybový zákon. Uveď příklad.

 

opakování 7. ročníku II. pololetí

 

1.       Základní značka a jednotka tlaku:

2.       Která znáš další jednotky tlaku a kde se používají?

3.       Kde se používá hustoměr? Uveď příklad.

4.       Co je to tlak?

5.       Čím je způsoben hydrostatický tlak?

6.       Podle jakého vzorce vypočítáme hydrostatický tlak?

7.       Podle jakého vzorce vypočítáme tlak, který vyvolá  tlaková síla působící na povrch tělesa?

8.       Co způsobuje křečové žíly?

9.       Jakou velikost má atmosférický tlak za „normálních“ podmínek?

10.    Co je to podtlak? Uveď příklad, kde  se využívá?

11.    Co je to přetlak? Uveď příklad, kde  se využívá?

12.    Napiš znění Archimédova zákona.

13.    Podle jakého vzorce vypočítáš vztlakovou sílu působící v tekutině?

14.    Kdy těleso v kapalině plave, vznáší se a klesá ke dnu?

15.    Kterými plyny se obyčejně plní vzducholodě a balony a proč?

16.    Napiš znění Pascalova zákona:

17.    V jakých zařízeních se používá hydraulika?

18.    Napiš hustotu vody a vzduchu.

19.    Co to jsou světelné zdroje?

20.    Čím se liší bílé předměty od černých?

21.    Proč jsou některé předměty barevné?

22.    Napiš tři základní barvy, ze kterých se skládá bílé světlo?

23.    Po jaké dráze se šíří světlo?

24.    Proč je na Zemi obloha ve dne modrá, ale na Měsíci černá?

25.    Jaké jsou hlavní měsíční fáze?

26.    Kdy nastává zatmění Měsíce – situaci nakresli.

27.    Kdy nastává zatmění Slunce – situaci nakresli.

28.    Napiš zákon odrazu.

29.    Jak vzniká zrcadlový obraz? Jaké má vlastnosti?

30.    Vyjmenujte některá zařízení, v nichž se užívají zrcadla.

 

opakování 8. ročníku I. pololetí

 

1.        Kdy se koná práce?

2.        Jakou značku a jednotku má práce?

3.        Jak vypočítáme práci?

4.        Jakou práci vykonáme při zvednutí tělesa o hmotnosti 2kg do výšky 200 cm. 

5.        Jaké máme druhy kladek?

6.        Co je to kladkostroj? Kde se používá?

7.        Kde se setkáte s pákou?

8.        Kdy má těleso pohybovou energii? Uveď příklad.

9.        Na čem závisí pohybová energie?

10.     Jak vypočítáš polohovou energii?

11.     Které druhy polohové energie znáš?

12.     Jakou značku a jednotku má energie.

13.     Napiš zákon zachování energie.

14.     Uveď min pět druhů energie.

15.     Uveď dva příklady, kdy se polohová energie mění v polohovou.

16.     Co je to výkon?

17.     Co je to příkon?

18.     Jak vypočítáš výkon

19.     Jakou má značku a jednotku výkon (příkon)?

20.     Co je větší: výkon nebo příkon spotřebiče? Proč?

21.     Jak je vypočítáš účinnost přístroje?

22.     Vypočítej výkon jeřábu, který vykoná práci 100 J za 30 minut.

23.     Co je to vnitřní energie tělesa?

24.     Co je to teplo? Napiš značku a jednotku.

25.     Co je to teplota? Napiš značku a jednotku.

26.     Jak se projevuje vnitřní energie tělesa?

27.     Co je to perpetuum mobile?

28.     Který fyzik se zabýval teplem, teplotou?

29.     Napiš způsoby šíření tepla? Uveď příklad.

30.     Co je to měrná tepelná kapacita látky?

31.     Jak vypočítáš teplo přijaté (vydané) od okolního tělesa?

32.     Jaká je hodnota měrné tepelné kapacity vody?

33.     Proč se radiátory topení nejčastěji umísťují pod okno?

34.     Napiš příklad dobrého a špatného tepelného vodiče.

 

opakování 8. ročníku II. pololetí

 

1.       Jak se změní teplota varu vody, když zvětšíme tlak?

2.       Proč chladný vzduch klesá dolů, teplý stoupá nahoru?

3.       Proč je v zavařených kompotech podtlak?

4.       Jak dělíme spalovací motory podle  pracovních dob?

5.       Popiš pracovní doby čtyřdobého motoru.

6.       Co to jsou tepelné motory?

7.       Co je to karburátor?

8.       Které motory používají zapalovací svíčku?

9.       K čemu slouží alternátor?

10.    Nakresli jednoduché schéma raketového motoru.

11.    Nakresli a popiš model atomu.

12.    Kdy vznikne kladný iont?

13.    Čím se od sebe liší různé atomy?

14.    Proč elektrická síla nepůsobí na atom?

15.    Proč kovy dobře vedou elektrický proud?

16.    Napiš značku a jednotku elektrického proudu.

17.    Napiš značku a jednotku elektrického napětí.

18.    Napiš značku a jednotku elektrického odporu.

19.    Co je to elektrický proud?

20.    Co je to elektrické  napětí?

21.    Co je to elektrický odpor?

22.    Kterým přístrojem měříme elektrický proud?

23.    Kterým přístrojem měříme elektrické napětí?

24.    Napiš Ohmův zákon.

25.    Nakresli zapojení  dvou žárovek za sebou.

26.    Nakresli zapojení  dvou žárovek vedle sebe.

27.    Co je to rezistor?

28.    Jak vypočítáme el.odpor zapojených rezistorů do série.

29.    Jak vypočítáme el.odpor zapojených rezistorů paralelně

30.    Jak zapojíme dvě baterie, když chceme získat větší napětí?

31.    Jak zapojíme dvě baterie, když chceme získat větší proud?

32.    Kterým zdrojům napětí říkáme „měkké“?

33.    Jak vypočítáš elektrický výkon?

34.    Jak vypočítáš spotřebu el. energie?

 

opakování 9. ročníku I. pololetí

 

1.        Co je to elektrický proud? Jakou má značku a jednotku?

2.        Co je to elektrické napětí? Jakou má značku a jednotku?

3.        Co je to elektrický odpor? Jakou má značku a jednotku?

4.        Popiš princip elektromagnetické indukce?

5.        Na čem závisí velikost elm. indukovaného napětí?

6.        Napiš tři příklady využití elektromagnetické indukce.

7.        Jak se nazývají stroje na přeměnu mech. energie na elektrickou?

8.        Co je to alternátor.

9.        Které zařízení „vyrábí“ stejnosměrný proud?

10.     Čím se liší stejnosměrný a střídavý proud?

11.     K čemu slouží transformátor? Uveď příklad použití.

12.     Z čeho se skládá transformátor?

13.     Nakresli schematickou značku transformátoru.

14.     Napiš jak spolu souvisí el. veličiny transformátoru.

15.     Zvyšuje transformátor výkon?

16.     Popiš přenos el. energie z elektrárny ke spotřebiteli.

17.     Proč se rozvádí střídavý a ne stejnosměrný proud.

18.     Kteří fyzici byly „propagátoři“ střídavého proudu.

19.     Která napětí jsou přivedena do domácnosti?

20.     Kdy vznikne zkrat? Uveď příklad.

21.     Které stroje jsou připojeny na napětí 400V?

22.     Jak pracuje jistič?

23.     Jak pracuje pojistka?

24.     Nakresli zásuvku a popiš který vodič je kam připojen?

25.     Proč země vodí elektrický proud?

26.     Jak se nazývá zařízení pro měření spotřeby el. energie.

27.     K čemu slouží u automobilu rozdělovač?  

28.     K čemu slouží u automobilu indukční cívka?   

29.     Popiš výrobu el. energie v tepelné elektrárně.

30.     K čemu slouží doutnavka? Kde ji např. budeš hledat?

31.     Co je to pohyb periodický? Uveď příklad.

32.     Co je to frekvence? Napiš značku a jednotku.

33.     Co je to perioda? Napiš značku a jednotku.

34.     Co je to vlnová délka? Napiš značku a jednotku.

35.     Kdy vznikne vlnění? Uveď příklad.

 

opakování 9. ročníku II. pololetí

 

1.        Vysvětli pojem meteor a meteorit.

2.        Co je to kometa?

3.        Napiš odhadované stáří vesmíru.

4.        Napiš odhadované stáří Sluneční soustavy.

5.        Kde se bere energie ze Slunce.

6.        Která reakce probíhá v nitru Slunce?

7.        Napiš planety Sluneční soustavy.

8.        Popiš planetu Merkur.

9.        Popiš planetu Mars.

10.     Popiš planetu Venuše.

11.     Která planeta je ve SS největší.

12.     Popiš čím je zajímavý Saturn.

13.     Proč se říká planetě Mars rudá planeta?

14.     Kterou planetu by do budoucna mohl osídlit člověk?

15.     Který člověk poprvé vystoupil na Měsíc (celé jméno)?

16.     Jak se jmenuje první český kosmonaut (celé jméno)?

17.     Jak se jmenoval první člověk ve vesmíru (celé jméno)?

18.     Co jsou to sluneční skvrny?

19.     Co je to sluneční vítr?

20.     Které objekty patří do SS.

21.     Kolik by vážil člověk na Měsíci, který má na Zemi hmotnost 60kg?

22.     Jak se jmenovala 1. družice vyslaná lidstvem do vesmíru?

23.     Jak dělíme látky podle el. vodivosti?

24.     Co to jsou polovodiče?

25.     Jak vznikne polovodič typu P?

26.     Jak vznikne polovodič typu N?

27.     Nakresli P-N přechod v propustném směru.

28.     Nakresli P-N přechod v závěrném směru.

29.     Co je to dioda – nakresli její sch. značku.

30.     Kde se požívají diody?

31.     Nakresli sch. značku tranzistoru.

32.     Kde se používají tranzistory.

33.     Jaké napětí používají mobilní telefony?

34.     Co je to mikroprocesor?

 
 
 
Přehled učiva
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Zápisy z hodin
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Opakování
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Programy
výukové
převody
ostatní
encyklopedie