home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků
 
 
 

Přehled učiva - magnetické vlastnosti látek


 • Magnety na sebe působí magnetickými silami.
  Magnetické síly mohou být přitažlivé nebo odpudivé.
  Velikost magnetických sil ubývá s rostoucí vzdáleností.

 • Magnetické síly jsou zprostředkovány magnetickým polem.
  Prostředí, jakými jsou vzduch, voda, líh, písek, mouka, prakticky neovlivňují magnetické síly.

 • Magnetické účinky magnetu jsou nejvýraznější na pólech. Každý magnet má nejméně jeden severní a jeden jižní pól.
  Severní pól označujeme písmenem N, jižní pól písmenem S.

 • Tělesa, která jsou magnetem přitahována, jsou tvořena látkami s feromagnetickými vlastnostmi.
  Látky, na které magnet nepůsobí, jsou nemagnetické.

 • Tělesa s feromagnetickými vlastnostmi se v blízkosti magnetu zmagnetují. Tento jev nazýváme magnetickou indukcí.
  Podle látky, z které jsou tělesa vyrobena, vytvoří dočasné nebo trvalé magnety.

 • Feromagnetická tělesa si představujeme složená z molekulárních magnetů. Magnetování je proces, který si můžeme představit jako uspořádání molekulárních magnetů.

 • Magnetické pole můžeme znázornit soustavou magnetických indukčních čar.
  Magnetické indukční čáry udávají v každém svém bodě směr výsledné magnetické síly. Jsou uzavřenými křivkami, které se nikde neprotínají.

 • V místě, kde jsou magnetické síly velké, procházejí magnetické indukční čáry hustě vedle sebe. Orientace magnetické indukční čáry se dá určit magnetkou. Představu o soustavě magnetických indukčních čar si můžeme udělat na základě pilinového obrazce.

 • Magnet, který se může volně otáčet kolem svislé osy, zaujme severojižní směr. Jeho severní pól ukazuje na sever.
  Kompas je magnetka opatřená úhloměrovou stupnicí.

 • Příčinou toho, že střelka kompasu ukazuje na sever, je zemské magnetické pole. Magnetické pole Země je podobné magnetickému poli tyčového magnetu.

 • Jižní magnetický pól Země leží na severní polokouli v polární oblasti, ale není totožný se zemským severním pólem.
 
 
 
Přehled učiva
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Zápisy z hodin
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Opakování
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Programy
výukové
převody
ostatní
encyklopedie