home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků
 
 
 

Přehled učiva - látka a těleso


 • Fyzika zkoumá vlastnosti a pohyb těles.

 • Těleso je osoba, zvíře, rostlina nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry a polohu.

 • Všechno kolem nás je tvořeno látkami. Z různých látek se skládají tělesa, ale i věci, které tělesy nejsou (například pára ze žehličky).

 • Některé látky jsou směsí jiných, jednodušších látek (například dřevo, žula).

 • Látky mohou být ve skupenství pevném, kapalném a plynném.

 • Všechny látky jsou složeny z atomů.

 • Látka tvořená stejnými atomy se nazývá prvek.

 • Atomy se mohou spojovat do větších celků, kterým říkáme molekuly.

 • Atomy nebo molekuly látek plynných jsou daleko od sebe a téměř na sebe nepůsobí. Atomy a molekuly kapalných látek se udržují ve stálé vzdálenosti, mohou po sobě volně klouzat. Atomy a molekuly látek pevných jsou pevně spojeny.

 • Atomy jsou velmi malé. Velikost atomu je přibližně jedna desetimiliontina milimetru.

 • Atomy a molekuly se neustále pohybují. Projevy pohybu molekul jsou Brownův pohyb a difúze.

těleso z látky ve skupenství

mění snadno

nemění

pevném

-

tvar, objem

kapalném

tvar

objem

plynném

tvar, objem

-

 

 
 
 
Přehled učiva
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Zápisy z hodin
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Opakování
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Programy
výukové
převody
ostatní
encyklopedie