home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků
 
 
 

Přehled učiva - světelné jevy


 • Zdroji světla mohou být jak rozžhavená tělesa (Slunce, plamen svíčky,...), tak i tělesa nerozžhavená (zářivka, světluška,...). Svítit mohou i tělesa osvětlená (Měsíc, osvětlená bílá zeď). Bodovým zdrojem nazýváme zdroj světla, jehož rozměry jsou zanedbatelné vzhledem ke vzdálenosti (pouliční lampa, hvězda,...). Ostatní zdroje jsou plošné.

 • Optická prostředí mohou být průhledná (vzduch, čisté sklo), průsvitná (kouř, mlha) nebo neprůhledná (dřevo, keramika).
  Světlo se šíří přímočaře.
  Rychlost šíření světla ve vakuu je 300 000 kilometrů za sekundu, v ostatních průhledných prostředích je menší.

 • Stín je prostor za tělesem, do něhož neproniká světlo ze zdroje.
  Prostor, do kterého proniká světlo pouze z části zdroje, se nazývá polostín.

 • Zatmění Slunce nastává, když se před sluneční kotouč nasune kotouč měsíce. Z míst na Zemi, která jsou ve stínu, pozorujeme úplné zatmění Slunce. Z míst, kde je na Zemi polostín, vidíme částečné nebo prstencové zatmění Slunce.
 • Když se Měsíc dostane do stínu Země, pozorujeme zatmění Měsíce. Je-li Měsíc celý ve stínu, jde o úplné zatmění Měsíce. Není-li Měsíc celý ve stínu, pozorujeme částečné nebo polostínové zatmění Měsíce.

 • Změny osvětlení viditelné části Měsíce způsobené změnami vzájemné polohy Slunce, Země a Měsíce nazýváme fáze Měsíce. Vystřídají se za 29,5 dne. nejvýznamnějšími fázemi jsou nov, první čtvrť, úplněk a poslední čtvrť. Pomocí dalekohledů můžeme sledovat také fáze Merkuru a Venuše.

 • Vyleštěné kovové rovinné plochy, obvykle chráněné skleněnou vrstvou, se nazývají rovinná zrcadla. Pro odraz světelného paprsku na zrcadle platí zákon odrazu: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu. Obraz v rovinném zrcadle je zdánlivý, stejně velký, vzpřímený a stranově převrácený.

 • Kulová zrcadla rozeznáváme dutá a vypuklá. Rovnoběžné paprsky se po dopadu na duté zrcadlo odrážejí do jednoho bodu, který nazýváme ohnisko. Skutečný obraz předmětu vzniká protnutím paprsků světla odražených od zrcadla na stínítku. Zdánlivý obraz předmětu nelze zachytit na stínítko.

 • Na rozhraní dvou různých prostředí nastává lom světla.
 • K lomu světelného paprsku ke kolmici dojde, prochází-li světlo do prostředí, ve kterém se šíří menší rychlostí než v původním prostředí (ze vzduchu do skla, ze vzduchu do vody).
 • K lomu světelného paprsku od kolmice dojde, prochází-li světlo do prostředí, ve kterém se šíří větší rychlostí než v původním prostředí (ze skla do vzduchu, z vody do vzduchu).

 • Rozeznáváme dva druhy čoček: spojky a rozptylky.
  Spojky jsou čočoky, které mění rovnoběžný svazek paprsků na sbíhavý, rozptylky na svazek rozbíhavý.
  Důležitým údajem u čoček je jejich ohnisková vzdálenost, která udává vzdálenost ohniska od optického středu čočky.

 • Spojka vytváří obraz skutečný, je-li předmět dále od spojky než ohnisko.
  Je-li předmět mezi ohniskem a spojkou, pozorujeme zdánlivý, zvětšený obraz.
  Obraz předmětu, který pozorujeme rozptylkou, je zdánlivý a zmenšený.

 • Oko se přizpůsobuje pozorování různě vzdálených předmětů kolem nás tím, že oční čočka mění svou ohniskovou vzdálenost.
  Dvě nejčastější vady oka jsou krátkozrakost a dalekozrakost.
  Vadu krátkozrakého oka odstraňujeme rozptylkou, dalekozrakého spojkou.

 • Příčinou optických klamů může být buď zvláštní šíření světla v atmosféře či kapalině, nebo chybné vyhodnocení pozorované skutečnosti mozkem.
  Z fyzikálního hlediska patří k nejvýznamnějším optickým klamům jevy spodního a svrchního zrcadlení.

 • Zorný úhel je úhel mezi paprsky od krajních bodů sledovaného předmětu, které vstupují zorničkou do oka. Ke zvětšení zorného úhlu používáme optické přístroje: lupu, mikroskop, dalekohled. Dalšími optickými přístroji jsou fotoaparát a videokamera.

 • Bílé světlo se při průchodu skleněným hranolem rozkládá na jednoduché barvy - vzniká tak spektrum. Jsou v něm tyto barvy: fialová, indigivá, modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená.

 
 
 
Přehled učiva
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Zápisy z hodin
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Opakování
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Programy
výukové
převody
ostatní
encyklopedie