home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků
 
 
 

Bezpečnost

Předmět:  Fyzika (Fy) – výuka, laboratorní práce, laboratorní praktikum

 

-         s pomůckami a přístroji manipuluji podle pokynů vyučujícího

-         vždy používám přidělené ochranné pomůcky

-         při manipulaci s ohněm dbám bezpečnostních pokynů

-         zapojené elektrické obvody si vždy nechám zkontrolovat vyučujícím

-         nesmím používat přístroje zapojené do nebezpečného napětí (230/400V)

-         po skončení práce řádně uklidím pomůcky a pracoviště

 

 
 
 
Přehled učiva
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Zápisy z hodin
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Opakování
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Programy
výukové
převody
ostatní
encyklopedie